Home » Dri » Erasmus+ » Program Erasmus+ Staff - Teaching And TrainingERASMUS+ (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) este componenta Programului LLP (Lifelong Learning Programme) care cuprinde acțiuni destinate cooperării europene în domeniul învățământului superior. Prin ERASMUS+ este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare și post-universitare, programul acoperind toate disciplinele și domeniile de studiu.

Obiectivele operaționale ERASMUS+ sunt:
- creșterea calității și volumului mobilităților studenților și personalului didactic în Europa;
- creșterea calității și cooperării multilaterale între instituțiile de învățământ superior din Europa;
- creșterea transparenței și de compatibilității între diplomele universitare și calificările profesionale obținute în Europa;
- creșterea calității și cooperării între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi;
- facilitarea dezvoltării de practici inovative în învățământul superior și în formarea profesională la nivel terțiar și transferul acestor practici de la o țară la alta;
- sprijinirea dezvoltării de conținuturi, servicii, pedagogii și practici inovatoare, bazate pe tehnologia informației și comunicării.

Cadre didactice
- Condiții de eligibilitate și selecție
- Stagii de predare

  Universitățile partenere


Click pe fotografie pentru a mări!


 
Click pe fotografie pentru a mări!