Home » Departamentul Relatii Internationale » Program Erasmus+ TeachingERASMUS+ (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) este componenta Programului LLP (Lifelong Learning Programme) care cuprinde acțiuni destinate cooperării europene în domeniul învățământului superior. Prin ERASMUS+ este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare și post-universitare, programul acoperind toate disciplinele și domeniile de studiu.

Obiectivele operaționale ERASMUS+ sunt:
- creșterea calității și volumului mobilităților studenților și personalului didactic în Europa;
- creșterea calității și cooperării multilaterale între instituțiile de învățământ superior din Europa;
- creșterea transparenței și de compatibilității între diplomele universitare și calificările profesionale obținute în Europa;
- creșterea calității și cooperării între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi;
- facilitarea dezvoltării de practici inovative în învățământul superior și în formarea profesională la nivel terțiar și transferul acestor practici de la o țară la alta;
- sprijinirea dezvoltării de conținuturi, servicii, pedagogii și practici inovatoare, bazate pe tehnologia informației și comunicării.

Cadre didactice
- Condiții de eligibilitate și selecție
- Stagii de predare

  Profil detaliat al universităților partenere

Institute of Applied Management, NOEA, Danemarca                                   
Plantijn Hogeschool Antwerp, Belgia
Instituto Politecnico do Porto, Portugalia
Tietgen Business College, Odense, Danemarca
Leeds Metropolitan University, Anglia
Universite Jules Verne de Picardie, Franța
Letterkenny Institute of Technology, Irlanda
Mainor Business School, Tallinn, Estonia


Click pe fotografie pentru a mări!


 
Click pe fotografie pentru a mări!