Home » Lagcee

OBIECTIVELE CERCETĂRII

Scopul prezentului proiect este acela de a examina, din perspectiva sistemelor regionale de inovare și a modelelor Triplu/ Cvadruplu Helix, cauzele rămânerii în urmă în termeni de inovare în țările din Europa Centrală și de Est (ECE). În momentul de față, cu excepția regiunilor–capitală, toate celelalte regiuni din ECE sunt desemnate ”regiuni slab dezvoltate”, cu un PIB/capita de sub 75% din media europeană, prezentând un nivel modest sau moderat de inovare. Criticii afirmă că intervențiile menite să promoveze inovarea în aceste regiuni au fost copiate după modelul țărilor avansate și s-au dovedit a fi nepotrivite, pentru că nu au luat în considerare diferențele în structura de producție și condițiile regionale. 

*

Noua generație de politici de inovare la nivelul UE aduce în lumină un nou concept – specializarea inteligentă – care marchează o tranziție către abordările adaptate teritoriilor. Regiunilor rămase în urmă li se recomandă să evite imitația, să creeze o masă critică de resurse în sectoarele selectate și să  abordeze inovarea în sens larg. În același timp, se așteaptă ca acestea să faciliteze cooperarea dintre actorii cheie ai inovării descriși de Modelul Cvadruplu Helix: universitate – industrie – guvern – societatea civilă, ca bază pentru generarea, difuzarea și utilizarea cunoștințelor. Studiile realizate până în prezent au recunoscut lipsa cooperării la nivelul ECE, dar nu au pus sub semnul întrebării existența masei critice de resurse pentru inovare în cadrul fiecăreia din cele patru sfere instituționale ale Modelului Cvadruplu Helix și nici posibilitățile de reconfigurare a acestora. 

 

Prezentul proiect își propune să răspundă acestor întrebări și să avanseze un indicator compozit, care să măsoare nivelul de pregătire pentru Modelul Cvadruplu Helix. Scopul final este acela de a evalua configurațiile existente și de a avansa politici alternative de inovare, care să stimuleze specializarea inteligentă, bazată pe interacțiune, în regiunile rămase în urmă. 

CONCEPTE - CHEIE: regiuni rămase în urmă; sisteme regionale de inovare; specializare inteligentă; model Quadruple Helix; Europa Centrală și de Est

Perioada de implementare: Mai 2018 – Aprilie 2020

Valoarea grantului: 339750 Ron

Director de proiect: Conf.univ.dr. Cristina Șerbănică

 

”This work was supported by a grant of Ministery of Research and Innovation, CNCS – UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630, within PNCDI III”.