Home » Lagcee » Activitati


O1. Pattern-uri de evoluție ale actorilor inovării în Europa Centrală și de Est, în perioada post-comunistă

A.1.1

Analiza literaturii de specialitate care prezintă rolurile actorilor modelului Quadruplu Helix în sistemele regionale de inovare

A.1.2

Analiza similarităților și a diferențelor specifice la nivel regional

A.1.3

Colectarea de date cantitative pentru realizarea Quadruple Helix Readiness Index (QH)

A.1.4

Vizită de studiu

A.1.5

Livrabile: 1 articol/ participare la 1 conferință

 

O2. Quadruple Helix Readiness Index (QH)

A.2.1

Selectarea variabilelor și pregătirea datelor pentru realizarea (QH)

A.2.2

Ponderarea scenariilor și validarea QH

A.2.3

Realizarea unei tipologii a regiunilor rămase în urmă pe baza QH (Analiză cluster)

A.2.4

Vizită de studiu

A.2.5

Livrabile: 1 articol/ participare la 1 conferință

 

O3. Pregătirea instituțională pentru inovare și performanța economică regională

A.3.1

Selectarea variabilelor care descriu performanța economică regională

A.3.2

Analiză de regresie

A.3.3

Livrabile: 1 articol/ participare la 1 conferință

 

O4. Configurații QH în regiunile rămase în urmă din Europa Centrală și de Est

A.4.1

Colectare date privind politicile de stimulare a interacțiunilor QH în regiunile rămase în urmă din Europa Centrală și de Est (analiză de conținut)

A.4.2

Configurații QH și mix-ul de politici de specializare inteligentă în regiunile rămase în urmă

A.4.3

Realizarea unei vizite de studiu

A.4.4

Livrabile: 1 articol/ participare la 1 conferință


O5. Politici alternative de stimulare a interacțiunilor pentru specializare inteligentă în regiunile rămase în urmă

A.5.1

Politici de stimulare a interacțiunilor

A.5.2

Sintetizarea rezultatelor; realizarea unei monografii

A.5.3

Livrabile: participare la 1 conferință

 

Activități de management de proiect

A.0.1

Coordonare

A.0.2

Publicitate și diseminare

A.0.3

Controlul calității, auditare, monitorizare