Home » Lagcee » Rezultate » Evenimente


Conferința internațională AFISC 2020, Pitești, 24 Aprilie 2020


 

 

În data de 24 aprilie 2020, UCB din Pitești a organizat – în format on-line (Zoom) – cea de-a V-a ediție a conferinței științifice internaționale ”Contabilitatea și finanțele – limbaje universale ale afacerilor”. Un număr de 98 de lucrări de cercetare științifică au fost înscrise în programul conferinței, dintre care 31 de lucrări la Secțiunea specială organizată în cadrul proiectului LagCEE. Conferința a fost organizată în parteneriat cu Universitatea ”Nicolaus Copernicus” din Torun, Polonia; Universitatea Valahia din Târgoviște; Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș; Centrul de Cercetări Financiare și Monetare “Victor Slăvescu”, Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”, Academia Română; Fundația pentru Învățământ, Știință și Cultură ”Prof. Univ. Dr. Alexandru Puiu”; Camera Auditorilor Financiari din România; Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Filiala Argeș; Grupul Academic de Cercetare și Educație – AGRE; Institutul Național de Control Intern din România – INCIR. 


Programul complet al conferinței poate fi accesat aici.Conferința internațională ”Knowledge Economy - Challenges of the 21st Century. Europe post-2020. The way forward”, Pitești, 28 Noiembrie 2019

    

      Joi, 28 noiembrie 2019, Universitatea Constantin Brâncoveanu a organizat cea de-a șaptea ediție a conferinței internaționale: ”Knowledge Economy - Challenges of the 21st Century. Europe post-2020. The way forward”, care a inclus și Secțiunea specială sub egida proiectului PN-III-P1-1.1-TE2016-1630, cu tema ”Regional development strategies and policies. Smart Specialization”. Pentru acest eveniment științific, au fost transmise peste 100 de lucrări științifice aparținând cercetătorilor de la o varietate de instituții – universități, institute de cercetare, colegii, instituții publice naționale și locale etc. Evenimentul a inclus și workshopul științiific: ”Smart specialization in practice”, în care conf. univ. dr. Cristina Șerbănică a prezentat cadrul strategic național pentru elaborarea Strategiei Naționale de Specializare Inteligentă pentru perioada 2021-2027 și rezultatele intermediare ale proiectului LagCEE.


Programul complet al conferinței poate fi accesat aici.

 

Vizită de studiu la Universitatea ”Nicolaus Copernicus” din Torun, Polonia, 18 - 22 Noiembrie 2019 


     In perioada 18 - 22 Noiembrie 2019, conf.univ.dr. Cristina Gănescu a efectuat o vizită de studiu în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630, la ”Centre of Central and Eastern Europe Studies” de la Universitatea ”Nicolaus Copernicus” din Torun, Polonia. Centrul dezvoltă activități de cercetare care vizează politica economică a țărilor din Europa Centrală și de Est, integrarea economică europeană, tranziția de sistem a țărilor post-comuniste, politica și economia regională, strategii de dezvoltare regională și locală, dreptul comercial, politica ecologică și protecția mediului. Vizita de studiu a fost realizată la invitația prof. Aranka Ignasiak – Szulc, prodecan pentru Relații Internaționale și Dezvoltare în cadrul Facultății de Științe Economice și Management, Departamentul de Politici Economice și Studii Regionale. În cadrul programului de mobilitate, conf.univ.dr. Cristina Gănescu a conferențiat pe tema ”Innovation Performance and the Development Potential in Innovation Clusters at the level of lagging-behind regions in Central and Eastern Europe” și a avut numeroase întâniri de lucru cu cadrele didactice și cercetătorii Universității din Torun (de ex. Prof. Leszek DZIAWGO, Ph.D. Professor Hab., director al Catedrei de Finance Management și Editor-in-Chief al jurnalului științific Copernican Journal of Finance & Accounting, Prof. Michal BUSZKO, Ph.D., director adjunct al Catedrei de Finance Management,  Prof. Andrzej LIS, Ph.D. și Prof. Patrycja GULAK - LIPKA, Ph.D., editori științifici ai The Journal of Corporate Responsability and Leadership ș.a.).

 

 

Congresul European Triple Helix (ETHAC2019), 30 Septembrie – 1 Octombrie 2019, Salonic, Grecia

     În perioada 30 Septembrie – 1 Octombrie 2019, lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu a participat la Congresul European Triple Helix Congress on ”Responsible Innovation & Entrepreneurship” (ETHAC2019), organizat de către Triple Helix Association, South-East European Research Centre și Universitatea din Sheffield la Salonic, Grecia. Lucrarea cu titlul Quadruple Helix Configurations in Central and Eastern Europe. An empirical investigation - realizată în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630 de către lect.univ.dr. Iuliana Talmaciu și conf.univ. dr. Cristina Serbănică - a fost prezentată în cadrul secțiunii ”Regional & National Innovation: Multistakeholder partnerships” și publicată în (Eds) Corpakis, D. & Ketikidis P. (2019), Proceedings of ETHAC 2019, pp. 127-131, South East European Research Centre, ISBN: 978-960-9416-24-5, ISSN: 2654-024X.

 

Detalii despre eveniment la: https://www.triplehelixcongress.com/programme


Congresul Asociatiei Europene de Stiinte Regionale, 

27-30 August 2019, Lyon, Franța

  


     În perioada 27 – 30 August 2019, conf. univ. dr. Cristina Șerbănică a participat la cel de-al 59-lea Congres al Asociației Europene de Științe Regionale ”Cities, regions and digital transformations: Opportunities, risks and challenges” organizat la Lyon, Franța. Lucrarea cu titlul ”Quadruple helix readiness and smart specialization in less developed regions. The CEE case” - realizată în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630 de către Conf.univ.dr. Cristina Șerbănică și lect.univ.dr. Iuliana Talmaciu - a fost prezentată în cadrul secțiunii ”Evaluating Smart Specialisation: early evidence on policy implementation and economic transformation” și a primit aprecieri favorabile din partea cercetătorilor și a reprezentanților Comisiei Europene/ Centrului Comun de Cercetare (JRC) prezenți la dezbaterile științifice.

 Detalii despre eveniment la:

https://ersa.eventsair.com/59th-ersa-congress-lyon-27-30-august-2019/


Bursă de mobilitate la Centrul Comun de Cercetare al Uniunii Europene din ISPRA, 17 - 19 Iunie 2019


 

În cadrul președinției României la Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, prin serviciul științific intern – Centrul Comun de Cercetare (JRC), a oferit burse de mobilitate la JRC Ispra pentru opt tineri cercetători români cu responsabilități în proiecte de cercetare la nivel național și internațional. În urma procesului de selecție, conf.univ.dr. Cristina Șerbănică, director al proiectului de cercetare PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630 a fost selectată de către JRC și Oficiul Român pentru Știință și Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană (ROST) să participe la vizita de studiu alături de alți șapte cercetători de la universități și institute de cercetare din București, Iași și Cluj-Napoca.

Mobilitatea s-a derulat în perioada 17 – 19 iunie la centrul JRC ISPRA din Italia și a presupus întâlniri directe cu cercetătorii JRC, activități de job shadowing și vizite la laboratoare și infrastructuri complexe de cercetare precum ”Digital Citizen Security Laboratory”, ” Interoperability Centre for Electric Vehicles and Smart Grids” sau Nuclear Security and Safeguards Lab 'AS3ML'. Cu acest prilej, Cristina Șerbănică a derulat activități de job shadowing la Direcția ”Creștere și inovare”, Unitatea B3 ”Dezvoltare Teritorială” și a avut întâlniri de lucru cu cercetători care dezvoltă proiecte legate de specializare inteligentă, orașe inteligente și sustenabile, planificarea teritoriului, impactul politicii de coeziune etc. Mobilitatea la JRC a adus astfel valoare adăugată ridicată în termeni de cunoștințe, rețele și oportunități viitoare de colaborare.

  

Vizită de studiu și participare la Școala Internațională de Vară

10 - 14 iunie 2019, Universitatea din Split, Croația


În perioada 10 – 14 iunie 2019, conf.univ.dr. Cristina Șerbănică a efectuat o vizită de studiu la Universitatea din Split, Facultatea de Economie, Afaceri și Turism din Croația. Vizita a fost realizată în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630 și a presupus întâlniri de lucru și networking cu personalul academic cu teme predilecte de cercetare în domeniile dezvoltare regionala și politica europeană de coeziune.

Vizita a oferit totodată prilej de participare la școala de vară internațională cu tema ”Regional Development and Policy – a new conceptualisation and reality check”, organizată de Facultatea de Economie a Universității din Split în perioada 10 – 14 iunie 2019. Împreună cu alți peste 30 de tineri cercetători din întreaga Europă, conf.univ.dr. Cristina Șerbănică a avut oportunitatea de a învăța și discuta teme legate de structuri, actori, procese, provocări și perspective de viitor al dezvoltării regionale și politicilor europene în această direcție, alături de experți internaționali de renume din zona academică și a practicii de specialitate: Prof. Andres Rodriguez-Pose (London School of Economics), Prof. Emerit Peter Nijkamp (VU Amsterdam), Wolfgang Petzold (Deputy Director, European Committee of the Regions), Alessandro Valenza (Expert in politici regionale pentru institutțiile UE), Prof. Martin Ferry (Senior Research Fellow, European Policies Research Centre, Scoția), Karima Kourtit (Cercetător la KTH, Suedia), Alberto Giacometti (Nordic Centre for Regional Development and Planning, Suedia), Jukka Teras (Nordregio, Suedia), Prof. Roberta Capello (Politecnico of Milan, Italia), Vinko Mustra (University of Split, Croatia) ș.a.

Detalii despre Școala Internațională de Vară a Universității din Split pot fi obținute la: http://summer.efst.hr/


Conferinta AFISC 2019. Sectiune specială în cadrul proiectului LagCEE!

12 aprilie 2019, UCB Pitesti

Call for papers

        

    Vineri, 12 aprilie 2019, Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești a organizat cea de-a patra ediție a Conferinței Internaționale ”Accounting and Finance – the global languages in business”, care a inclus și o Secțiune Specială în cadrul proiectului  PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Institutul de Cercetări Economice al Academiei de Științe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, Centrul de Cercetări Financiare și Monetare ”Victor Slăvescu” al Academiei Române și numeroși alți parteneri din mediul universitar și profesional din România. Peste 100 de lucrări au fost înscrise în programul conferinței, abordând teme legate de specializarea inteligentă, modelarea sistemelor informaționale pentru afaceri, audit financiar și contabil, finanțe publice și provate, sustenabilitate, inovare și performanță economică.

Broșura Conferinței


Seminarul ESPON: ”New narratives for Territorial Development”, Viena, Austria, 5-6 decembrie 2018 

     În perioada 5-6 decembrie 2018, conf.univ.dr. Cristina Șerbănică a participat la Seminarul ESPON ”New Narratives for Territorial Development” organizat în cadrul Programului de Cooperare ESPON 2020, în parteneriat cu Președinția Austriei la Consiliul UE. La eveniment au participat circa 300 de cercetători, factori de decizie, practicieni și experți – interesați să înțeleagă provocările și potențialul teritoriilor într-un context mai larg și să identifice modalitățile prin care cercetările ESPON pot susține aceste procese. Obiectivul seminarului a fost acela de a prefața Noua Agendă Teritorială Post-2020 și de a reflecta asupra modului în care politicile de la nivel local pot avea impact asupra obiectivelor Politicii de Coeziune.

Detalii despre eveniment pot fi obținute la adresa: https://www.espon.eu/vienna

 

Vizită de studiu la Universitatea din Viena, Austria, 3-7 decembrie 2018


               

 

     În perioada 3 – 7 Decembrie 2018, conf.univ.dr. Cristina Șerbănică a efectuat o vizită de studiu la University of Vienna, Faculty of Earth Sciences, Geography and Astronomy, Department of Geography and Regional Research, la invitația Prof.Univ.Mag.Dr. Michaela TRIPPL, profesor de Geografie economică. Vizita a fost realizată în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630 cu scopul de documentare cu privire la cele mai noi abordări în domeniul inovării regionale și specializării inteligente și de identificare a unor oportunități de colaborare în plan științific (i.e. realizarea unui studiu în parteneriat). Prof. Michaela Trippl este unul dintre cei mai recunoscuți cercetători la nivel internațional pentru studiile legate de configurația spațială a proceselor de inovare și politicile de planificare teritorială. 

Detalii despre activitatea departamentului pot fi obținute la: https://humangeo.univie.ac.at


Conferință internațională la Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova, 30 decembrie - 1 noiembrie 2018

 

     În perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2018, lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu a participat la Conferința Internațională ”Aspects of the development of the economic-managerial potential in the context of national security insurance” organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova - Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului. Lucrarea cu titlul The role of universities in smart specialisation in lagging regions in Central and Eastern Europe - realizată în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630 de către lect.univ.dr. Iuliana Talmaciu și conf.univ. dr. Cristina Gănescu - a fost prezentată în plenul conferinței, alături de alte lucrări care au abordat teme legate de modele de creștere și dezvoltare economică, competitivitate și dezvoltare sustenabilă, capital uman, antreprenoriat, economia cunoașterii etc.

Programul conferinței

 

Conferința internațională la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești, 29 Noiembrie 2018
   Secțiune Specială: ”Regional development strategies and policies.
Smart Specialization”, in the project PN-III-P1-1.1-TE2016-1630

Call for papers


       

     În data de 29 noiembrie 2018, Universitatea Constantin Brâncoveanu a organizat conferința internațională: ”Knowledge Economy - Challenges of the 21st Century. European dynamics in a changing world”, în cadrul căreia a fost creată o secțiune specială sub egida proiectului PN-III-P1-1.1-TE2016-1630, cu tema ”Regional development strategies and policies. Smart Specialization”.  În plenul conferinței, conf.univ.dr. Cristina Șerbănică a prezentat obiectivele și activitățile proiectului ”Smart specialization in lagging-behind regions in Central and Eastern Europe”. Pentru acest eveniment științific, au fost transmise 105 lucrări științifice. La secțiunea specială dedicată proiectului, conf.univ.dr. Sebastian Ene a prezentat comunicarea: ”The challenges of smart specialization in less developed regions in Central and Eastern Europe”. Conferința a inclus și workshopul cu tema: ”Smart specialization in practice: Case study”, facilitat de către conf.univ.dr. Cristina Șerbănică.

Programul conferinței