Home » Cercetare » Centre De Cercetare


În cadrul Universității, cercetarea științifică fundamentală și aplicativă se desfășoară prin catedrele de specialitate și prin centrele de cercetare științifică constituite:

Centrul de Cercetări în Economie - Pitești / 
Plan de cercetare - Centrul de Cercetari in Economie 2020-2021

■ Centrul de Cercetări Juridice și Administrative - Pitești / Plan de cercetare - Centrul de Cercetări Juridice și Administrative 2020-2021

■ Centrul de Cercetări Economice și Sociale - Brăila / Plan de cercetare - Centrul de Cercetări Economice și Sociale 2020-2021

■ Centrul de Cercetari în Turism și Dezvoltare Durabilă - Râmnicu Vâlcea - 
Plan de cercetare - Centrul de Cercetari în Turism și Dezvoltare Durabilă 2020-2021

 ■ Centrul de Cercetări Studențești.