Home » Cercetare » Centre De Cercetare


În cadrul Universității, cercetarea științifică fundamentală și aplicativă se desfășoară prin catedrele de specialitate și prin centrele de cercetare științifică constituite:
■ Centrul de Cercetări în Economie - Pitești,

■ Centrul de Cercetări Juridice și Administrative - Pitești,
■ Centrul de Cercetări Economice și Sociale - Brăila,
■ Centrul de Cercetari în Turism și Dezvoltare Durabilă - Râmnicu Vâlcea,

■ Centrul de Cercetări Studențești.