Home » Despre Noi » Comisia De Etică Universitară

Orice persoană, din universitate sau din afara acesteia, poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârșite de oricare dintre membrii comunității universitare. Identitatea autorului sesizării va rămâne confidențială însă nu vor fi luate în considerare sesizările anonime. Se recomandă ca sesizarea Comisiei de Etică să aibă loc după epuizarea dreptului de petiție și respectând ierarhia din Universitate: director de departament, decan, prorector, rector (în cazul cadrelor didactice, și studenților), respectiv director economic, director administrativ – în cazul personalului administrativ.

Fapta care se presupune a constitui o abatere de la prevederile Codului de etică va fi sesizată în scris și depusă în plic închis la secretariatul Universității Constantin Brâncoveanu din fiecare centru sau prin e-mail la adresa comisie.etica@univcb.ro.Codul de etică și deontologie universitară
Componența Comisiei de Etică Universitară
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică Universitară
Procedura de sesizare a Comisiei de Etică
Procedura de soluționare a sesizărilor privind încălcarea eticii
Procedura de verificare antiplagiat

Raportul Comisiei de Etică Universitară 2020 -2021