Home » Cercetare » Granturi Anuale De Cercetare Cu Participarea Cadrelor Didactice Ucb


LISTA GRANTURILOR DE CERCETARE PENTRU PERIOADA 2011 – 2021
LA CARE AU PARTICIPAT CADRELE DIDACTICE din UCB


Anul universitar 2020 -2021

1. Program COST CA19124 -   Rethinking Packaging for Circular and Sustainable Food Supply Chains of the Future (MS- membru supleant Sarbu Alexandrina in Comitetul de management al rețelei naționale/ 2020-2024). val- NA


Anul universitar 2019 -2020

1 Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (resp- partener substitut UCB) (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15118) Sîrbu Alexandina, Contract Program COST 2015 (Acțiunea COST CA15118/ acronim FoodMC/ perioada de desfășurare 2015-2020) val- cca. 400400 euro
2 Program COST 2019 CA18101 (acronim SOURDOmICS/ 2019-2023) “SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS”(membru/ expert Sarbu Alexandrina,val- NA
3 Program COST 2019 CA18105 (acronim RIBMINS/ 2019-2023) “Risk based meat inspection and integrated meat safety assurance” (membru/ expert Sarbu Alexandrina val- NA


Anul universitar 2018 -2019

1. Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (resp- partener substitut UCB) (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15118) Sîrbu Alexandina, Contract Program COST 2015 (Acțiunea COST CA15118/ acronim FoodMC/ perioada de desfășurare 2015-2020) Valoare proiect- cca. 400.400 euro

2. Smart specialization in lagging-behind regions in central and Easter Europe/Specializarea inteligentă în regiunile rămase în urmă din Europa Centrală și de Est”, PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630, PNCDI III (Denumirea programului: Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare; Subprogramul 1.1 - Resurse umane; Tip proiect: Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente). Contract number: 93/2.05.2018. Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării, CNCD - UEFISCDI. Beneficiar: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești. Durata contractului: mai 2018-aprilie 2020. Valoarea grantului: 339.750 lei. Director de proiect: Conf. univ. dr. Șerbănică Cristina, conf. dr. Sebastian Ene, conf. dr. Cristina Gănescu, lect. dr. Iuliana Talmaciu.


Anul universitar 2017 -2018

1. Cercetare de marketing privind posibilitatea comercializării semințelor de legume create la ICDLF VIDRA în zona județelor Argeș și Dâmbovița. Finanțatorul - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură, Com. Vidra, Ju. Ilfov. Instituția care derulează proiectul - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură, Com. Vidra, Ju. Ilfov. Valoarea proiectului – 4.000 RON.
Calitatea în cadrul proiectului Director de proiect – Conf. univ. dr. Mihaela Asandei; Membri – Lect. univ. dr. Andreea-Daniela Gangone și Lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu. Perioada de implementare – 10.04.2017 – 15.12.2017. Calitatea UCB în cadrul proiectului – Executant.

2. Smart specialization in lagging-behind regions in central and Easter Europe/Specializarea inteligentă în regiunile rămase în urmă din Europa Centrală și de Est”, PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630, PNCDI III (Denumirea programului: Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare; Subprogramul 1.1 - Resurse umane; Tip proiect: Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente). Contract number: 93/2.05.2018. Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării, CNCD - UEFISCDI. Beneficiar: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești. Durata contractului: mai 2018-aprilie 2020. Valoarea grantului: 339.750 lei. Director de proiect: Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică, conf. dr. Sebastian Ene, conf. dr. Cristina Gănescu, lect. dr. Iuliana Talmaciu.

3. European Regional Policy in Action. Finanțator: Uniunea Europeană, Erasmus+. 565382-EPP-1-2015-1-RO-EPPJMO-MODULE. Beneficiar: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești. Durata contractului: 01.09.2015-31.08.2018. Valoarea contractului: 96.444 lei. Coordonator modul: Conf. univ. dr. Șerbănică Cristina; Coordonator științific: Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, conf. dr. Sebastian Ene, conf. dr. Cristina Gănescu, conf. dr. Alina Voiculeț

4. Functional bread: Effect of inulin-type products addition on dough rheology and bread quality, PN-III-P1-1.1-PRECISI-2017-18004, prof. dr. Alexandrina Sîrbu - Director (din partea UCB); finanțatorul – UEFISCDI

5. Model inovativ de planificare teritorială a rețelei de localități policentrice și echilibrate în contextul specializărilor inteligente a orașelor din România (ROCITYNET), contract nr. 29/26.01.2017, proiect de cercetare derulat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN-INCERC București în colaborare cu S.C. Electrovâlcea S.R.L., calitatea în cadrul echipei: responsabil de proiect din partea S.C. Electrovâlcea S.R.L., Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare; conf. dr. Sorin Manole - membru (val. totala 750.300 lei, din care 583.800 lei finanțare UEFISCDI

6. Dispozitiv inovativ de protecție a rețelei de energie electrică față de consumatorii electronici cu factor de putere redus (IEDPFC), contract nr. 60/2014, proiect de cercetare derulat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în colaborare cu Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE – CA București, S.C. Electrovâlcea S.R.L. și BKD Electronic S.A., calitatea în cadrul echipei: membru din partea S.C. Electrovâlcea S.R.L., 4-Parteneriate in domeniile prioritare, Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă (PN II-PT-PCCA-2013-4), 2014-2017; conf. dr. Sorin Manole - membru (1.250.000 lei finanțare UEFISCDI)

7. Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (resp- partener substitut UCB) (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15118), prof. dr. Alexandrina Sîrbu, Contract Program COST 2015 (Acțiunea COST CA15118/ acronim FoodMC/ perioada de desfășurare 2015-2020), Valoare proiect- cca. 400.400 euro


Anul universitar 2016 -2017

1. Model inovativ de planificare teritorială a rețelei de localități policentrice și echilibrate în contextul specializărilor inteligente a orașelor din România (ROCITYNET), contract nr. 29/26.01.2017, proiect de cercetare derulat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN-INCERC București în colaborare cu S.C. Electrovâlcea S.R.L., calitatea în cadrul echipei: responsabil de proiect din partea S.C. Electrovâlcea S.R.L., Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare ; Sorin Manole - membru (val. totala 750.300 lei, din care 583.800 lei finanțare UEFISCDI)

2. Dispozitiv inovativ de protecție a rețelei de energie electrică față de consumatorii electronici cu factor de putere redus (IEDPFC), contract nr. 60/2014, proiect de cercetare derulat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în colaborare cu Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE – CA București, S.C. Electrovâlcea S.R.L. și BKD Electronic S.A., calitatea în cadrul echipei: membru din partea S.C. Electrovâlcea S.R.L., 4-Parteneriate in domeniile prioritare, Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă (PN II-PT-PCCA-2013-4), 2014-2017; conf. dr. Sorin Manole - membru (1.250.000 lei finanțare UEFISCDI)

3. Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (resp- partener substitut UCB) (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15118), prof. univ. Sîrbu Alexandina, Contract Program COST 2015 (Acțiunea COST CA15118/ acronim FoodMC/ perioada de desfășurare 2015-2020) Valoare proiect- cca. 400.400 euro

4. European Regional Policy in Action Finanțator: Uniunea Europeană, Erasmus+. 565382-EPP-1-2015-1-RO-EPPJMO-MODULE. Beneficiar: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești. Durata contractului: 01.09.2015-31.08.2018. Valoarea contractului: 96.444 lei. Coordonator modul: Conf. univ. dr. Șerbănică Cristina; Coordonator științific: Prof. univ. dr. Puiu Ovidiu, Ene Sebastian, Gănescu Cristina,Voiculeț Alina membri

5. Development of the administrative capacity of Romanian Ministery for Research and Innovation to implement the actions established by the National Strategy for Research, Technological Development and Innovation 2014 – 2020.; Perioada: Oct. 2016 – Martie 2019
Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică: - expert raportare ecosistem de inovare ; Contract no. 735/30.09.2016


Anul universitar 2015 -2016

1. European Regional Policy in Action Finanțator: Uniunea Europeană, Erasmus+. 565382-EPP-1-2015-1-RO-EPPJMO-MODULE. Beneficiar: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești. Durata contractului: 01.09.2015-31.08.2018. Valoarea contractului: 96444 lei. Coordonator modul: Conf. univ. dr. Șerbănică Cristina; Coordonator științific: Prof. univ. dr. Puiu Ovidiu, Ene Sebastian, Gănescu Cristina, Voiculeț Alina, membri.

2. Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (resp- partener substitut UCB) (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15118) Sîrbu Alexandina, Contract Program COST 2015 (Acțiunea COST CA15118/ acronim FoodMC/ perioada de desfășurare 2015-2020) Valoare proiect cca. 400.400 euro.

3. European Skills, Competences, Qualifications and Occupations Contract CE (acronim ESCO / perioada de desfășurare 2013-2016): Sirbu Alexandrina (expert- membru în grupul de lucru SREF-ESCO Manufacturing of food, beverages and tobacco) (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1042&langId=en)

4.Innovative biofortified bakery products through valorification of brewing by-products // Produse inovative biofortifiate de panificatie obtinute prin valorificarea subproduselor din industria berii (derulat cu sprijinul MEN, CCCDI –UEFISCDI) Contract Program Inovare Eureka 2013 (contract nr. 331E/2013 / acronim BrewSePan/ perioada de desfășurare 2013-2016):Sîrbu Alexandrina (director de proiect) (http://www.edr-ingredients.com/project.html ) (val. totala 743902 euro, din care 2.256.570 lei/ 511.028 euro pt. Romania)


Anul universitar 2014 -2015

1. Dispozitiv inovativ de protecție a rețelei de energie electrică față de consumatorii electronici cu factor de putere redus (IEDPFC), Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului contract nr. 60/2014, proiect de cercetare derulat de UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA în colaborare cu INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE - CA BUCURESTI, S.C. ELECTROVÂLCEA S.R.L. si BKD ELECTRONIC S.A., Manole Sorin - calitatea în cadrul echipei: membru din partea S.C. Electrovâlcea S.R.L., 4-Parteneriate in domeniile prioritare, Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă (PN II-PT-PCCA-2013-4) Valoare proiect : 1.250.000 lei
2. European Skills, Competences, Qualifications and Occupations Contract CE (acronim ESCO / perioada de desfășurare 2013-2016): Sirbu Alexandrina (expert- membru în grupul de lucru SREF-ESCO Manufacturing of food, beverages and tobacco) (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1042&langId=en)

3.Innovative biofortified bakery products through valorification of brewing by-products // Produse inovative biofortifiate de panificatie obtinute prin valorificarea subproduselor din industria berii (derulat cu sprijinul MEN, CCCDI –UEFISCDI) Contract Program Inovare Eureka 2013 (contract nr. 331E/2013 / acronim BrewSePan/ perioada de desfășurare 2013-2016): Sîrbu Alexandrina (director de proiect) http://www.edr-ingredients.com/project.html (val. totala 743.902 euro, din care 2.256.570 lei / 511.028 euro pt. Romania).


Anul universitar 2013 -2014

1. Elaborarea Strategiei Nationale in domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii pentru perioada 2014-202 coordonat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii – UEFISCDI, finantat de Ministerul Educatiei Nationale. Proiectul este implementat impreuna cu un consortiu format din 11 parteneri si 141 parteneri asociati, reprezentand organizatii de cercetare, institute de invatamant superior si companii cu activitate de cercetare. Iordache Emilia - Expert consultant in proiectul Pentru mai multe informatii puteti accesa site-ul proiectului la adresa: http://www.cdi2020.ro. Valoare totală proiect : 3.500.000 lei

2 Innovative biofortified bakery products through valorification of brewing by-products // Produse inovative biofortifiate de panificatie obtinute prin valorificarea subproduselor din industria berii (derulat cu sprijinul MEN, CCCDI –UEFISCDI) Contract Program Inovare Eureka 2013 (contract nr. 331E/2013 / acronim BrewSePan/ perioada de desfășurare 2013-2016): Sîrbu Alexandrina (director de proiect) (http://www.edr-ingredients.com/project.html ) - val. totala 743.902 euro, din care 2.256.570 lei/ 511.028 euro pt. Romania.