Home » Studenti » Taxe De șColarizare

Taxe școlarizare anul universitar

Universitatea Constantin Brâncoveanu nu percepe taxe de înscriere la examenul de admitere, taxe de înmatriculare și de susținere a examenelor în sesiunile normale!
 
Taxe studii de licență:
- 3.400 de lei, pentru cursuri de zi; 
- 3.400 de lei, pentru cursuri cu frecvență redusă - taxa include materiale didactice: cursuri, culegeri etc.


Taxe studii de masterat:
- 3.400 de lei.

* Taxele se achită în 4 rate.

  
Reduceri de taxe și facilități acordate:
  • reducerea cu 5% a taxei de școlarizare în cazul achitării integrale a acesteia la începutul anului universitar;
  • reducerea cu 5% a taxei de școlarizare în cazul școlarizării unui număr de doi sau mai mulți membri ai aceleiași familii (aplicată pentru fiecare membru);
  • reducerea cu 5% a taxei de școlarizare pentru cursurile de masterat pentru absolvenții Universității Constantin Brâncoveanu;
  • reducerea cu 5% a taxei de școlarizare pentru studenții înscriși la două specializări (reducerea se aplică pentru fiecare specializare);
  • burse de merit pentru studenții cu rezultate excepționale în învățământ și cercetare științifică;
  • burse sociale - reduceri de taxă pentru cazurile sociale, în funcție de condițiile materiale ale solicitanților (exclusiv prima rată);
  • acces gratuit la Internet și la utilizarea rețelei de calculatoare din universitate;
  • prețuri reduse la manuale și cursuri universitare pentru studenți și cursanți.  

Hotărâre Consiliu de Administrație cu privire la aprobarea taxelor
Extras Hotărâre Senat - Aprobarea taxelor de școlarizare 2020 -2021