Home » Despre Noi » Info Covid-19


La data de 30 octombrie 2021, situația vaccinării personalului Universității Constantin Brâncoveanu împotriva SARS COV-2 este următoarea: 
- personal didactic titular vaccinat: 41 cadre didactice (65%);
- personal didactic auxiliar si nedidactic vaccinat: 20 persoane (63%).