Home » Despre Noi » Acreditare


  Urmare a procesului de evaluare instituțională externă din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Universității Constantin Brâncoveanu i-a fost acordat calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, certificatul fiind înmânat rectorului UCB de către prof.univ.dr. Ioan Curtu, președintele ARACIS, în cadrul ședinței Senatului universitar din data de 16 februarie 2011.

  Comisia de evaluare a concluzionat că sunt îndepliniți toți indicatorii cantitativi și calitativi aferenți infrastructurii academice, ceea ce demonstrează că Universitatea asigură corespunzător condițiile de calitate și standardele și, în acest temei, creează condiții pentru asigurarea viitoare a calității.

  Prin prisma acestui calificativ, Universitatea Constantin Brâncoveanu intră în TOP 3 universități private din România. De menționat este și faptul că doar 57% dintre universitățile de stat și private din România au reușit perfromanța obținerii acestui cel mai înalt calificativ acordat de ARACIS în România în momentul de față. Punctele tari și bunele practici care pot fi extinse și la nivelul altor universități de drept public sau privat au fost evidențiate de membrii comisiei de evaluare în rapoartele publicate pe site-ul ARACIS și au vizat leadership-ul și managementul universitar modern, infrastructura de excepție, corpul profesoral, raportul optim studenți-cadre didactice, relația de parteneriat profesor-student, sprijinul acordat tinerelor cadre didactice și studenților, susținerea activităților extracurriculare, parteneriatele internaționale și contactele costante pe care conducerea Universității și membrii comunității academice le mențin cu absolvenții, autoritățile locale și angajatorii absolvenților programelor de studii oferite de către Universitate.