Home » Admitere 2017 » Dosar De Inscriere

Dosar de înscriere pentru admiterea 2016

Nivel licență:
- cerere de înscriere;
- diplomă de bacalaureat în original sau adeverință de susținere a bacalaureatului (pentru absolvenții anului în curs), în care să se menționeze media generală de la bacalaureat;
- foaia matricolă însoțitoare a diplomei în original;
- certificat de naștere (copie legalizată);
- certificat de căsătorie (copie);
- adeverință medicală;
- 2 (două) fotografii format 3/4;
- buletin/carte de identitate (copie);
- un dosar plic.

Nivel masterat: m
- cerere de înscriere;
- diplomă de bacalaureat (original);
- foaia matricolă însoțitoare a diplomei;
- diplomă de licență (original) sau adeverința de susținere a examenului de licență (
pentru absolvenții anului în curs), în care să se menționeze media;
- suplimentul la diplomă sau foaia matricolă a studiilor universitare de licență (copie);
- certificat de naștere (copie legalizată);
- certificat de căsătorie (copie);
- adeverință medicală;
- 2 (două) fotografii tip buletin;
- buletin/carte de identitate (copie);
- un dosar plic.


UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NU PERCEPE TAXĂ DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE ȘI NICI TAXĂ DE ÎNMATRICULARE.

LA DEPUNEREA DOSARULUI DE ADMITERE SE VA ACHITA PRIMA RATĂ DIN TAXA DE STUDII AFERENTĂ ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017, ÎN VALOARE DE 600 LEI.