Home » Departamentul Relatii Internationale » Program Erasmus+ Studii


ERASMUS+ (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) este componenta Programului LLP (Lifelong Learning Programme) care cuprinde acțiuni destinate cooperării europene în domeniul învățământului superior. Prin ERASMUS+ este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare și post-universitare, programul acoperind toate disciplinele și domeniile de studiu.

Obiectivele operaționale ERASMUS+ sunt:
- creșterea calității și volumului mobilităților studenților și personalului didactic în Europa, vizând atingerea, până în anul 2012, a unui număr de minim 3 000 000 de participanți la mobilitățile studențești ERASMUS+;
- creșterea calității și cooperării multilaterale între instituțiile de învățământ superior din Europa;
- creșterea transparenței și de compatibilității între diplomele universitare și calificările profesionale obținute în Europa;
- creșterea calității și cooperării între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi;
- facilitarea dezvoltării de practici inovative în învățământul superior și în formarea profesională la nivel terțiar și transferul acestor practici de la o țară la alta;
- sprijinirea dezvoltării de conținuturi, servicii, pedagogii și practici inovatoare, bazate pe tehnologia informației și comunicării.

 
Studenți români
- Condiții de eligibilitate și selecție
- Universități partenere pentru anul universitar 2014-2015

  Profil detaliat al universităților partenere
  
Business Academy Copenhagen North, Danemarca
 
University of Arkansas from Little Rock Arkansas, SUA
Baden-Wuerttemberg State Cooperative University, Germania 
Mainor Business School, Tallinn, Estonia
Ecole Superieure de Commerce d'Amiens, Franța
Plantijn Hogeschool Antwerp, Belgia
Ecole de Commerce Europenne, Lyon, Franța
Tietgen Business College, Odense, Danemarca
Ineopole Formation MFR Midi Pyrenees, Franța
University College of Northern Denmark UCN, Aalborg, Denmark
Institute de Management Europeean des Affaires, Besançon, Franța
Universitatea Jules Verne de Picardie din Amiens, Franța
Institute of Applied Management, NOEA, Aalborg, Danemarca
Universitatea Paris Sud 11, Franța
Institute Universitaire de Techonologie d'Amiens, Franța
Universitatea Paris X Nanterre, Franța
Instituto Politecnico do Porto - ESEIG, Portugalia
Universita Degli Studi Di Palermo, Italia
Instituto Politecnico do Porto - ISCAP, Portugalia 
Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, Spania
Instituto Superior de Ciencias Empresariais e do Turismo, Porto, Portugalia  

International Business Academy, Kolding, Denmark
 

 
                              
 Pentru a citi testimonialele studenților brâncoveni, mergeți la 'Povești de succes', făcând click aici.
 
  International Students
- Guide for International Students and Teachers
Courses in english 2015-2016
Application Form 2015-2016
- Internship Program
- Romania is waiting for you


Testimonials - International students
(apăsați pe fotografie pentru a mări)