Home » Edit. Independenta Ec. » Revista Strategii Manageriale

   
Revista "Strategii Manageriale" este publicată sub egida Universității Constantin Brâncoveanu, una dintre primele instituții de învățământ privat economic din România, evaluată cu calificativul "Grad de Încredere Ridicat" de către ARACIS și ale cărei programe de studiu se află printre primele locuri în topul universităților din România.

Cercetarea este unul dintre obiectivele principale ale universității, iar publicarea și promovarea rezultatelor acestui efort constituie un demers firesc prin care aceasta își aduce aportul la baza de cunoaștere națională și internațională în domeniile economic, al dreptului și al știintelor administrative și ale comunicării.

În acest context a apărut în anul 2008 primul număr al revistei "Strategii Manageriale", care își propune să înglobeze studii, recenzii și cercetări aplicative în directă corelație cu realitățile mediului economic actual.                        www.strategiimanageriale.ro