Home » Despre Noi » Structuri De Conducere


    Universitatea Constantin Brâncoveanu a optat pentru structura ierarhic-liniară, într-o concepție flexibilă, care permite ca, în cazul apariției unor probleme deosebite, să se utilizeze conducerea prin comitete sau cea matriceală.

RECTOR - Prof. univ. dr. Alexandru Puiu


PRORECTOR - Activitatea de asigurare a calității și relațiile cu studenții, absolvenții și mediul socio-economic  - Prof. univ. dr. Iuliana Ciochină

PRORECTOR - Activitate Didactică - Prof. univ. dr. Marius Gust

PRORECTOR - Activitate de Cercetare Științifică - Conf. univ. dr. Sebastian Ene

PREȘEDINTE SENAT - Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu 

 

CONDUCERILE FACULTĂȚILOR

Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, Pitești
DECAN - Conf. univ. dr. Mihaela Asandei; PRODECAN - Lect. univ. dr. Andreea Gangone

Facultatea de Finanțe - Contabilitate, Pitești
DECAN - Conf. univ. dr. Cristina Gănescu

Facultatea de Științe Juridice, Administrative și ale Comunicării, Pitești
DECAN - Lect. univ. dr. Ion Stoica;
PRODECAN - Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică 

Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, Brăila
DECAN - Conf. univ. dr. Camelia Vechiu;
PRODECAN - Lect. univ. dr. Gianina Negrău

Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, Râmnicu Vâlcea
DECAN - Conf. univ. dr. Laura Pănoiu,
PRODECAN - Conf. univ. dr. Carmen Răduț