Home » Despre Noi » Structuri De Conducere    Universitatea Constantin Brâncoveanu a optat pentru structura ierarhic-liniară, într-o concepție flexibilă, care permite ca, în cazul apariției unor probleme deosebite, să se utilizeze conducerea prin comitete sau cea matriceală.

Rector  Ovidiu Puiu


RECTOR - Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu


PRORECTOR - Activitate Didactică - Prof. univ. dr. Marius Gust

PRORECTOR - Activitate de Cercetare Științifică - Conf. univ. dr. Sebastian Ene

PREȘEDINTELE SENATULUI - Prof. univ. dr. Ion Scurtu

RECTOR FONDATOR - Prof. univ. dr. Alexandru Puiu


CONDUCERILE FACULTĂȚILOR

Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, Pitești
DECAN - Conf. univ. dr. Mihaela Asandei

Facultatea de Finanțe - Contabilitate, Pitești
DECAN - Conf. univ. dr. Cristina Gănescu

Facultatea de Științe Juridice, Administrative și ale Comunicării, Pitești
DECAN - Lect. univ. dr. Ion Stoica

Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, Brăila
DECAN - Conf. univ. dr. Camelia Vechiu

Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, Râmnicu Vâlcea
DECAN - Prof. univ. dr. Iuliana Ciochina