Home » Facultati » Pitesti » Facultatea De Management Marketing In Afaceri Economice


Facultatea de Management Marketing în Afacerile Economice Pitești a fost înființată în anul 1992, în urma unei complexe analize economice și sociologice la nivelul județului Argeș și a Municipiului Pitești. Consecventă principiilor Universității Constantin Brâncoveanu Pitești, această facultate și-a propus ca obiective strategice: crearea unei autentice școli superioare economice în care să se formeze economiști cu o înaltă competență, capabili să acționeze în condițiile economiei moderne de piață în domeniul afacerilor: afaceri comerciale, financiar-bancare, în turism, transporturi și asigurări internaționale.

DOMENII DE STUDIU ȘI SPECIALIZĂRI


Domeniul
Specializarea
Nivel licență
 Management  Management (ZI și FR)
 Management  Management în limba engleză (ZI)
 Marketing  Marketing (ZI)
Nivel masterat
Management
Managementul afacerilor
Managementul resurselor umane
Management în administrație și servicii publice
Management și logistică
Managementul economic al unităților școlare
Marketing
Marketingul serviciilor
Business-to-Business Marketing
Decan - CONF. UNIV. DR. MIHAELA ASANDEI
„Universitatea Constantin Brâncoveanu reprezintă o instituție de învățământ care oferă perspective reale absolvenților, fiind adaptata cerințelor unei economii concurențiale; ea este o echipă în care experiența se îngemănează cu inovația pentru obținerea unor rezultate excepționale".Studii:
Academia de Studii Economice București, Facultatea de Comerț.

Titluri științifice: doctor în economie.
Cercetare științifică: autoare și coautoare a 15 lucrări de specialitate, cursuri, culegeri sau  îndrumare de admitere și a peste 30 de articole, studii și comunicări științifice.
Performante selective: director adjunct de liceu, secretar științific, director al Departamentului de Pregătire a Personalului didactic, din 2008 decan, se distinge prin pasiune, rigoare în activitatea desfășurată și printr-o abordare creativă a metodelor moderne de cercetare în activitatea didactică și managerială. Este interesată să lucreze cu oamenii și consideră, de peste 25 de ani, că a fi cadru didactic presupune abnegație în muncă și dăruire fără limite.