Home » Facultati » Examen De Licenta - 2023

Regulament privind examenul de finalizare a studiilor

Ghid de elaborare a lucrării de licență

Procedura de verificare antiplagiat


LUCRĂRILE DE LICENȚĂ
Lucrarile de licență vor avea cca. 50 de pagini A4 și trebuie să conțină: (a) stadiul cunoașterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), (b) contribuții personale, (c) bibliografie selectivă. La susținerea lucrării de licență se prezintă un referat din partea conducătorului științific, în care se face o succintă analiză a lucrării, se propune susținerea sau respingerea lucrării și se acordă o notă.

DOSARELE ABSOLVENȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE LICENȚĂ

Conținut:
- diploma de bacalaureat (sau echivalentă) în orginal și copie certificată pentru conformitate;
- certificatul de naștere și, eventual, căsătorie;
- certificatul de competență lingvistică, eliberat de decanatele facultăților absolvite, pe baza rezultatelor obținute pe perioada studiilor universitare. În certificat se consemnează media notelor obținute în toți anii de studii, precum și faptul că acesta este valabil numai pentru înscrierea la examenul de licență;
- declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării;
- adeverință din care să rezulte calitatea de absolvent, cu precizarea anului absolvirii, a specializării, a duratei studiilor, a formei de învățământ (învățământ cu frecvență; frecvență redusă);
- copia actului de identitate;
- trei fotografii 3/4 (realizate pe hârtie, care să nu permită ștergerea tușului ștampilei);
- dosar plic alb necompletat.