Home » Despre Noi » Structuri Functionale


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ
 Rm. Vâlcea - Mircea Mirescu, Brăila - Daniel Ganea

DIRECȚIA RESURSE UMANE
Director Resurse Umane: Conf. univ. dr. Alina Voiculeț

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director economic: Conf. univ. dr. Florin Dima, florin.dima@univcb.ro
FMMAE Rm. Vâlcea - Conf. univ. dr. Dorina Luță / FMMAE Brăila - Ec. Gabriela Prunău

DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI RELAȚII PUBLICE

Responsabil program Erasmus: Dr. Iuliana Talmaciu, iuliana_talmaciu@yahoo.com

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI INFORMARE ÎN CARIERĂ
Consilier în carieră: Lect. univ. dr. Maria Gheordunescu, Lect. univ. dr. Laura Moraru
  

CENTRUL DE DOCUMENTARE - BIBLIOTECA
Coordonator: Liliana Dițoiu, liliana.ditoiu@univcb.ro
FMMAE Rm. Vâlcea - Nicoleta Iordache / FMMAE Brăila - Veronica Bădilă