Home » Facultati » Examen De Disertatie - 2023

Regulament privind examenul de finalizare a studiilor

Ghid de elaborare a lucrării de disertație 

Procedura de verificare antiplagiat

LUCRĂRILE DE DISERTAȚIE
Lucrările de disertație vor avea cca. 50 de pagini A4 și trebuie să conțină: (a) stadiul cunoașterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), (b) contribuții personale, (c) bibliografie selectivă. La susținerea lucrării de dizertație se prezintă un referat din partea conducătorului științific, în care se face o succintă analiză a lucrării, se propune susținerea sau respingerea lucrării și se acordă o notă.

DOSARELE ABSOLVENȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE DIZERTAȚIE
Conținut:
- diplomă de licență - original și copie legalizată sau certificată;
- suplimentul la diploma de licență - copie;
- diploma de bacalaureat (sau echivalenta) - original și copie certificată;
- certificatul de naștere și, eventual, căsătorie în copie legalizată;
- adeverință eliberată de universitate, din care să rezulte calitatea de absolvent, cu precizarea anului absolvirii, a specializării și a duratei studiilor;
- copia actului de identitate;
- trei fotografii 3/4 (realizate pe hârtie care să nu permită ștergerea tușului ștampilei);
- dosar plic alb necompletat.