Home » Facultati » Departamentul Pentru Pregatirea Personalului DidacticDepartamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
funcționează în Universitatea Constantin Brâncoveanu din anul 2002, ca entitate academică și profesională abilitată să asigure pregătirea psihopedagogică și metodică a studenților și absolvenților de învățământ superior care optează pentru profesia de cadru didactic.


Misiunea D.P.P.D. vizează trei direcții fundamentale:
- formarea inițială psihopedagogică, metodică și practică a studenților și a absolvenților învățământului universitar care optează pentru profesia de cadru didactic;
- formarea continuă și dezvoltarea profesională a personalului didactic prin programe de formare/perfecționare periodică, prin organizarea cursurilor de pregatire și a examenelor de obținere a gradelor didactice;
- cercetarea științifică, teoretică și aplicativă în domeniul științelor educației. DPPD are un plan de cercetare științifică propriu, în care temele aparțin domeniilor de formare a personalului didactic și în care sunt antrenate toate cadrele didactice titulare și/sau în colaborare.


Studiul disciplinelor psihopedagogice: Psihologia educației, Introducere în pedagogie, Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării etc. și al Didacticii specialității este urmat de familiarizarea cu procesul de învățământ, în cadrul practicii pedagogice, care se realizează în licee de tradiție din Argeș, Brăila și Vâlcea, precum și la Universitatea Constantin Brâncoveanu.

Absolvirea programului de studii oferit de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic se finalizează cu obținerea Certificatului de absolvire, corespunzător nivelului de certificare în profesia didactică, respectiv absolvenții nivelului I obțin certificatul de absolvire a DPPD care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline și activități didactice corespunzătoare domeniului studiilor de licență absolvite.