Home » Cercetare » Informatii Utile


REVISTELE ISI

Inainte de anul 2016, o revistă se considerată ca fiind indexată ISI dacă se regăsea în urna din următoarele baze de date:
1. Arts & Humanities Citation Index (Web of Science)
2. Science Citation Index ExpandedTM (Web of Science)
3. Social Sciences Citation Index (Web of Science)

Revistele care au factor de impact calculat* de ISI 
Thomson Reuters și regăsit în Journal Citation Report (JCR) se numesc reviste cotate ISI. Începând din 2016, Clarivate  a achiziționat Thomson Reuters.   
Periodic se realizează clasificarea reviste cotate ISI, pe subdomenii, in functie de factorii de impact.

Lista revistelor incadrate pe subdomenii, ordonate descrescator in functie de scorul nenul de influenta (AIS), conform editiei JCR 2019 din 29 iunie 2020,Indexate in Science Citation Index Expanded sau Social Sciences Citation Index

Lista revistelor incadrate pe subdomenii, ordonate descrescator in functie de factorul nenul de impact (IF), conform editiei JCR 2019 din 29 iunie 2020,Indexate in Science Citation Index Expanded (SCIE) sau Social Sciences Citation Index (SSCI)

Rezultatele finale ale evaluarii CNCS 2020 din domeniul Stiintelor Umaniste-Reviste


CONFERINȚELE ISI
Reprezintă manifestările științifice ale căror lucrări (proceedings) sunt indexate în una din următoarele  baze de date:
1.    Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)
2.    Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH).


DICȚIONAR
* Factorul de impact calculat reprezină raportul dintre numărul de citări de către alți autori ale articolelor și numărul de articole publicate.
**Scorul relativ de influență al unei reviste științifice este egal cu raportul dintre scorul de influență al articolelor acelei reviste și scorul de influență referință corespunzător revistei.

POLITICA ANTIPLAGIAT

* Cadru General al Politicii Antiplagiat la nivelul UCB
*Procedură operațională privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor - licență / disertație (anexă la REGULAMENT PRIVIND EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR – 2021, aprobat în aprobat de Senatul universitar al Universității "Constantin Brâncoveanu" în ședința din 15 aprilie 2021)

NOTA BENE
Pentru a crește șansele acceptării articolelor în reviste indexate în baze de date internaționale de prestigiu, autorul trebuie să dovedeasă utilizarea riguroasă a instrumentarului metodologic specific domeniului de referință.

Trimiterea spre publicare a unui articol științific presupune următoarele etape:
1. Evaluarea stadiului actual al cercetării.
2. Realizarea unei cercetări proprii și obținerea unor rezultate originale.
3. Alegerea publicației și descărcarea Instrucțiunilor pentru autori.
4. Analiza unor articole publicate anterior în revista respectivă, pentru a identifica stilul și formatul impus.
5. Redactarea manuscrisului și trimiterea acestuia către echipa editorială.

Pentru a vedea structura tradițională a unui articol științific, dați click aici!