Home » Dri » Evenimente
    Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești a punctat din nou decisiv pe tabela evenimentelor naționale privind programele europene de mobilități ale studenților.
   Pe 18 mai, la Teatrul Nottara din București, a avut loc evenimentul aniversar al programului Erasmus în România și în Europa.
   Celebrarea a marcat 15 ani de când universitățile românești pot desfășura mobilități de studenți și cadre didactice cu universități europene partenere și 25 de ani de când Uniunea Europeană a demarat programul Erasmus, care este astăzi cel mai de succes proiect european de mobilități.

   Alegerea ca maestru de ceremonii a dlui Tudorel Popescu se explică printr-o excelentă activitate de relații internaționale, dezvoltată în cadrul Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești, activitate pusă în slujba spiritului european al mobilității studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și, nu în cele din urmă, a personalului administrativ.  
   Universitatea Constantin Brâncoveanu este exemplu național de bună practică în ceea ce privește dezvoltarea, promovarea și susținerea programului europen de mobilități Erasmus. Experiența de fost student Erasmus, la Universite de Picardie Jules Verne din Amiens, Franța, l-a ajutat să înțeleagă foarte bine natura programului și, implicit, modalitatea prin care ar putea veni în sprijinul tinerilor care se visează Erasmus.
   Moderarea acestui eveniment aniversar a însemnat un challenge în aceeași măsură în care a reprezentat o satisfacție profesională de celebrare a celor care au întreținut spiritul Erasmus pentru 25 de ani în Europa și 15 ani în România.
Organizatorii manifestării au fost Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și ESN - Erasmus Student Network România. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) este promotorul și „dezvoltatorul" tuturor programelor de educație montate de Comisia Europeană în România, iar ESN este comunitatea de suflet și suport a Erasmușilor din întreaga Europă.
   Cuvântul de deschidere le-a aparținut directorului ANPCDEFP, Monica Calotă, Iuliei Deutsch - șef adjunct al Reprezentanței Comisiei Europene în România, coordonatorului programului Erasmus în România, Madlena Nen și ambasadorului Erasmus al României, Laura Popa, care a fost și studentul Erasmus cu numărul 2 milioane.
   Dezbaterea care a urmat a analizat experiența Erasmus din perspectiva oportunităților pe care studenții le au după întoarcerea dintr-un stagiu. La întrebări precum Ce facem odată întorși din Erasmus?, Cum te ajută Erasmus să găsești un job mai bun?, Voluntariatul - o perspectivă post Erasmus? au încercat să răspundă viitori și foști studenți Erasmus, dar și reprezentanți ai societății civile și ai sectorului public și privat din România.
   Discuția a continuat cu o prezentare a avantajelor oferite de experiența Erasmus, în principal a modulului în care studenții pot valorifica stagiile internaționale. Au fost analizate diferitele motive pentru care ei decid să plece într-un astfel de stagiu, aceste motive determinând în mare măsură și cum își aleg universitatea și țara unde doresc să studieze sau să facă un stagiu de practică.
   Deși Erasmus se trăiește diferit și reprezintă o experiență individuală, toți studenții prezenți au fost de acord asupra faptului că este greu să descrii bucuria și emoția unei astfel de mobilități celor care nu au trăit-o și că numitorul comun este schimbarea pozitivă pe care o aduce.  
   Mădălina Țicu, referent Relații Externe la Departamentul de Relații Internaționale și masterand al Universității Constantin Brâncoveanu, a fost de asemenea prezentă la eveniment, având o dublă calitate, incluzând-o și pe cea de fost student Erasmus la Universitatea Fernando Pessoa din Porto, Portugalia.