Home » Stiri » A N U N T - Privind organizarea Referendumului și a Dezbaterilor publice pentru informarea comunitatii academice asupra referendumului universitar

      

      Vă facem cunoscut că în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 805 din 6.09.2023 a fost publicat Ordinul nr. 6227/05.09.2023 pentru aprobarea Metodologiei – cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior.

             În data de 09.11.2023 va avea loc Referendumul pentru desemnarea rectorului așa cum a fost prevăzut în calendarul stabilit prin Hotărârea Senatului universitar nr. 1/19.09.2023. Acesta poate fi desemnat prin:

 1) pe bază de concurs public;
 2) vot universal direct și secret;

     Pentru informarea comunității academice asupra referendumului universitar Universitatea Constatin Brâncoveanu anunță organizarea a 3 dezbateri publice, după cum urmează:

Pitesti - în data de 01.11.2023 - Aula Magna - ora 13.00
                            06.11.2023  - Aula Magna - ora 13.00
Braila -  în data de 01.11.2023 - Aula  - ora 13.00
                            06.11.2023  - Aula  - ora 13.00
Ramnicu Valcea  - în data de 01.11.2023 - Amfiteatrul I - ora 13.00
                            06.11.2023  - Amfiteatrul I - ora 13.00