Home » Facultati » Examen De Licenta - 2021

Regulament privind examenul de finalizare a studiilor


Ghid de elaborare a lucrării de licență

Procedura de verificare antiplagiat


LUCRĂRILE DE LICENȚĂ
Lucrarile de licență vor avea cca. 50 de pagini A4 și trebuie să conțină: (a) stadiul cunoașterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), (b) contribuții personale, (c) bibliografie selectivă. La susținerea lucrării de licență se prezintă un referat din partea conducătorului științific, în care se face o succintă analiză a lucrării, se propune susținerea sau respingerea lucrării și se acordă o notă.

DOSARELE ABSOLVENȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE LICENȚĂ

Conținut:
- diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) în original și copie legalizată sau certificată;
- certificatul de naștere și, eventual, căsătorie;
- certificatul de competență lingvistică, eliberat de decanatele facultăților absolvite, pe baza rezultatelor obținute pe perioada studiilor universitare. În certificat se consemnează media notelor obținute în toți anii de studii, precum și faptul că acesta este valabil numai pentru înscrierea la examenul de licență;
- declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării;
- adeverință din care să rezulte calitatea de absolvent, cu precizarea anului absolvirii, a specializării, a duratei studiilor, a formei de învățământ (zi, frecvență redusă);
- copia actului de identitate;
- trei fotografii 3/4 (realizate pe hârtie, care să nu permită ștergerea tușului ștampilei);
- dosar plic alb necompletat.