Home » Despre Noi » Managementul Calitatii

„Politica noastră referitoare la calitate se axează pe îmbunătățirea continuă a tot ceea ce întreprindem, prin promovarea spiritului de creativitate și responsabilizarea fiecărui salariat în realizarea misiunii sale. Prioritățile noastre sunt: beneficiarii, resursele, cercetarea științifică, comunicarea".

Prof. univ.dr. Alexandru Puiu, Rector

 Modul în care se desfășoară și se țin sub control activitățile din Universitatea Constantin Brâncoveanu este reglementat prin stabilirea, documentarea, implementarea și menținerea unui sistem de management al calității corelat cu activitățile din universitate și în concordanță cu cerințele standardului internațional SR EN ISO 9001/2001 - Sisteme de management al calității - Cerințe. Acest sistem urmărește orientarea spre performanță a întregii activități universitare, pentru a răspunde astfel cerințelor tuturor categoriilor de beneficiari, direcți și indirecți, cât și așteptărilor partenerilor și a altor părți interesate.


Raport audit academic
Raport sintetic - Evaluarea calitatii activitatilor didactice de catre studenți

Regulament privind asigurarea calitatii serviciilor educationale
Codul de asigurare a calității
Regulament de organizare și functionare a CEAC
Metodologia de evaluare a activitatii personalului didactic
Procedura de evaluare a cadrelor didactice de catre studenti

Politica și obiectivele calității
Program de măsuri pentru îmbunătățirea calității
Program activități de audit intern