• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Științe Juridice și Administrative

Științe Juridice și Administrative

Departamentul de științe juridice și administrative este unitatea academică funcțională, organizată la nivel de universitate, care asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în domeniul juridic. Departamentul organizează și coordonează activitatea de învățământ și cercetare științifică în domenii academice specifice, cuprinde personal didactic, personal de cercetare titularizat și personal auxiliar.

Organul colegial de conducere al departamentului este consiliul departamentului.

Consiliul departamentului este format din 5-7 membri aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare.


Atribuțiile Departamentului de Științe Juridice și Administrative

 • Analiza de oportunitate privind înființarea/desființarea unor programe de studii, a unor centre sau laboratoare; 
 • Avizarea  planurilor de învățământ și statelor de funcții;
 • Evaluarea periodică a activității didactice și de cercetare:
 • Dezbaterea și aprobarea bibliografiei de examen (inclusiv pentru licență) pentru disciplinele arondate;
 • Organizarea de conferințe, simpozioane, mese rotunde pentru  dezvoltarea științifică a domeniului/domeniilor care se circumscriu activității departamentului.


Director departament  - Conf. univ. dr. Nicolae Grădinaru

Studii: Universitatea București, Facultatea de Drept.

Titluri ştiinţifice: doctor în Drept.

Experienţă managerială în domeniul învăţământului superior: Șeful catederei de Drept, administrație publică și asistență socială din cadrul Universității “Constantin Brâncoveanu” din Pitești.

Cercetare ştiinţifică, realizări în publicistică: domenii de interes: Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul familiei, Dreptul afacerilor, Dreptul muncii, Sistemul probator, Contracte translative de proprietate, Regimuri matrimoniale.

A publicat, ca unic autor sau în colaborare, peste 50 de cursuri universitare și aproximativ 170 de comunicări și articole publicate. 

Alte activităţi: Preşedinte al Asociaţiei profesionale de mediatori „Rezolvarea litigiilor- disputelor”; Vicepreşedinte al Asociaţiei române de Drept bancar şi financiar, Filiala Argeş; Membru al Uninii Naţionale a Barourilor din România; Avocat al Baroului Olt. 

 

Consiliul Departamentului de Științe Juridice și Administrative

 • Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae- Director de departament
 • Lect. univ. dr. Cebuc Maria – Iuliana
 • Lect. univ. dr. Lixandru Raluca – Viorica
 • Conf. univ.dr. Mihalcea Ion
 • Lect. univ. dr. Mîndreci Georgiana – Mirela
 • Lect. univ. dr. Stoica Ion
 • Lect. univ. dr. Stancea Elena – Isabela


Date de contact DSE:

Director - Conf. univ. dr. Nicolae Grădinaru 

E-mail: E-mail: fsjac@yahoo.com

Tel: 0248.212.627;