• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Termeni și condiții

www.univcb.ro este website-ul oficial al Universității Constantin Brâncoveanu.


Folosirea site-ului www.univcb.ro presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Drepturile de autor asupra întregului conţinut al acestuia aparţin în totalitate Universităţii Constantin Brâncoveanu. Universitatea Constantin Brâncoveanu îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura website-ului în orice moment şi fără preaviz.


Descrierea serviciilor

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.univcb.ro oferă Utilizatorilor informaţii, acte normative, reglementări şi ştiri:

Servicii de informare, care asigură studenților, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise; astfel se asigură o mai mare transparenţă şi o mai bună înţelegere a activităţilor Universității Constantin Brâncoveanu;

Servicii de comunicare interactivă, care permit un mai bun contact cu studenții şi cu alţi factori interesaţi, asigurând mecanisme de feedback, cu scopul de a modela proiectele, politicile şi activităţile Universității Constantin Brâncoveanu.


Utilizare

Puteţi utiliza materialele de pe website-ul Universității Constantin Brâncoveanu numai în interes personal, necomercial, cu condiţia să nu modificaţi simbolurile şi textul cu privire la copyright şi drepturile de proprietate pe care le conţin materialele originale. 

Nu puteţi modifica în nici un mod materialele de pe acest site sau sa le reproduceţi, să le expuneţi public, să le distribuiţi cu scop comercial sau public. Utilizarea acestor materiale pe alte site-uri, în orice scop, nu este permisă. Materialele din cadrul acestui site sunt proprietatea Universităţii Constantin Brâncoveanu iar utilizarea neautorizată a acestora poate viola legea dreptului de autor şi alte legi în viguare.

Publicarea, afişarea sau exploatarea în scop comercial al oricărui material de pe web site-ul Universității Constantin Brâncoveanu este permisa numai în cazul în care obtineţi în prealabil acordul scris al Universităţii şi al entităţilor activând în domeniul proprietăţii intelectuale.

În cazul în care obtineţi permisiunea Universităţii Constantin Brâncoveanu şi a entităţilor activând în domeniul proprietăţii intelectuale, nu puteţi modifica, anula sau însuşi drepturile aparţinând Universităţii Constantin Brâncoveanu, inclusiv dar fără a se limita, la drepturi de autor, drepturi asupra oricăror mărci înregistrate, etc.


Securitate

Nu este permisă încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua Universităţii Constantin Brâncoveanu sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua Universităţii Constantin Brâncoveanu care nu sunt publice, fără autorizaţie; nu este permisă folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mail-uri comerciale (SPAM), sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mail-uri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Universitatea Constantin Brâncoveanu va investiga faptele care implică asemenea încălcări, putând coopera cu autorităţile legale în urmărirea utilizatorilor implicaţi în astfel de încălcări.


Limitarea răspunderii

Administratorul site-ului nu garantează acurateţea, totalitatea, corectitudinea, temporizarea sau fezabilitatea conţinutului prezentat în anumite secţini ale website-ului, unde răspunderea pentru materialele publicate aparţine facultăţilor sau departamentelor din cadrul Universităţii Constantin Brâncoveanu. 

Website-ul poate furniza sau terţe părţi pot furniza prin intermediul site-ului legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Administratorul site-ului nu garantează si nu este responsabil de disponibilitatea acestora şi nu este responsabil în nici un fel de formă conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale de pe, sau disponibile pe acestea.

Materialele primite prin corespondenţă cu Administratorul site-ului, prin postarea temelor, proiectelor, eseurilor sau a oricăror scrieri, scheme, imagini grafice, sugestii, comentarii, concepte sau orice alt conţinut pe serverele Universităţii Constantin Brâncoveanu sau prin transmiterea lor prin fax, e-mail sau orice alt sistem de comunicaţii, devin proprietate a Universităţii Constantin Brâncoveanu ce are în continuare dreptul nelimitat, continuu şi irevocabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica sau traduce, de a crea lucrări derivate, de a transmite şi prezenta conţinutul (în totalitate sau în parte), de a-l încorpora în alte lucrări – în orice formă sau tehnologie actuală sau care va fi dezvoltată în viitor, fără a oferi nici o compensaţie. De la aceasta regulă sunt excluse mesajele personale primite prin intermediul serviciului de e-mail al Universităţii Constantin Brâncoveanu şi paginile personale găzduite pe sistemele Direcției de Informatizare și Comunicații.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea din cauza întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.


Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.


Reguli generale:

Administratorul site-ului declară următoarele:

Va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;

Va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;

Pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.


Informații personale

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.

Universitatea Constantin Brâncoveanu va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE - GDPR).


Legătura cu alte site-uri

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de Universitatea Constantin Brâncoveanu utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea Universității. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Universitatea Constantin Brâncoveanu nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.


Încheierea Acordului

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.