• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Structuri de conducere

Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” a optat pentru structura ierarhic-liniară, într-o concepţie flexibilă, care permite ca, în cazul apariţiei unor probleme deosebite, să se utilizeze conducerea prin comitete sau cea matriceală.

Conducerea Universității ”Constantin Brâncoveanu” este asigurată de Senatul universitar şi Consiliul de Administraţie, iar conducerea executivă de către rector şi prorectori.


RECTOR - Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu

PRORECTOR - Activitatea de asigurare a calității și relațiile cu studenții, absolvenții și mediul socio-economic  - Prof. univ. dr. Iuliana Ciochină

PRORECTOR - Activitate Didactică - Prof. univ. dr. Marius Gust

PREŞEDINTE SENAT - Conf. univ. dr. Sebastian - George Ene


CONDUCERILE FACULTĂŢILOR

Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, Piteşti

DECAN - Conf. univ. dr. Mihaela Asandei; PRODECAN - Lect. univ. dr. Andreea Gangone


Facultatea de Finanţe - Contabilitate, Piteşti

DECAN - Conf. univ. dr. Cristina Gănescu


Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării, Piteşti

PRODECAN - Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică


Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, Brăila

DECAN - Conf. univ. dr. Camelia Vechiu; PRODECAN - Lect. univ. dr. Gianina Negrău


Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, Râmnicu Vâlcea

DECAN - Conf. univ. dr. Laura Pănoiu, PRODECAN - Conf. univ. dr. Carmen Răduț