• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Științe Economice și Juridice Pitești

Științe Economice și Juridice Pitești

Departamentul de Științe Economice și Juridice prin activitățile desfășurate contribuie la formarea viitorilor specialiști în domeniile economic și juridic.
Departamentul de Științe Economice și Juridice este o unitate academică funcțională, organizată la nivel de facultate, care asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în mai multe domenii de specialitate. Departamentul organizează și coordonează activitatea de învățământ și cercetare științifică în domenii specifice.
Departamentul de Științe Economice și Juridice este compus din 28 de cadre didactice, structurate astfel: 2 profesori, 10 conferențiari și 16 lectori.

Atribuțiile Departamentul de Științe Economice și Juridice

  • Elaborează planul anual de cercetare al departamentului.
  • Elaborează raportul anual de cercetare al departamentului.
  • Elaborează și analizează programele analitice aferente disciplinelor arondate.
  • Propune programul anual de editare a cursurilor.
  • Evaluează anual activitatea didactică și științifică a cadrelor didactice din departament.
  • Propune înființarea sau desființarea de programe de studii.
  • Avizează planurile de învățământ și ștatele de funcții.
  • Propune criterii și standarde pentru evaluarea periodică a personalului didactic.
  • Organizează conferințe, mese rotunde pentru dezvoltarea științifică a domeniilor arondate departamentului.

Director department  - Conf. univ. dr. Mihaela Savu

Studii: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti; Academia de Studii Economice din București; conferentiar universitar din anul 2014.

Titluri ştiinţifice: doctor în economie, Certificat de absolvire a Sesiunii de instruire și formare online privind Managementul Calității programelor de studii la formele de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă, ARACIS, 26 martie 2021; conducător ştiinţific al lucrărilor de licenţă şi masterat.
Experienţă managerială în domeniul învăţământului superior: Secretar Științific al Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice, Director al Departamentului de Științe Economice, Director al Departamentului de Științe Economice și Juridice din cadrul Universității “Constantin Brâncoveanu” din Pitești.
Cercetare ştiinţifică, realizări în publicistică: domenii de interes:microeconomie, macroeconomie, analiză cantitativă în micro și macroeconomie, statistică; membru în diverse proiecte de cercetare. A publicat, unic autor sau în colaborare, peste 10 cursuri universitare, peste 50 de articole indexate în baze de date internaţionale.


Consiliul Departamentului de Științe Economice și Juridice

Prof. univ. dr. Puiu Ovidiu
Prof. univ. dr. Gust Marius
Conf. univ. dr. Ene Sebastian - George
Conf. univ. dr. Savu Mihaela
Conf. univ. dr. Șerbănică Cristina - Maria
Conf. univ. dr. Voicu Oana - Luminiţa
Lect. univ. dr. Lixandru Raluca – Viorica
Lect. univ. dr. Popescu Alina
Lect. univ. dr. Stancea Elena - Isabela
Lect. univ. dr. Stănescu Niculina
Lect. univ. dr. Vasile Ana - Maria


Date de contact DSE:

Director - Conf. univ. dr. Mihaela Savu 

E-mail: mihaela.savu@univcb.ro

Tel: 0248.212.627.