• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Prezentare activitate de cercetare

Activitatea de cercetare ştiinţifică constituie o componentă de bază a misiunii Universităţii Constantin Brâncoveanu şi este concepută ca o pârghie importantă a perfecţionării profesionale a cadrelor didactice și a cercetătorilor din cadrul Universității, dar și a studenților noștri.

Rolul cercetării științifice este acela de a satisface nevoile celor implicați cu privire la cunoaşterea şi îmbunătăţirea proceselor economice din societatea românească, în vederea creşterii competitivităţii actorilor economici şi sociali din România atât pe plan european, cât şi internaţional, pentru a cultiva în rândul viitorilor specialişti preocuparea de explorare a problemelor economice reale ori potenţiale precum şi, căutarea și identificarea căilor de soluţionare viabilă a acestora.


Cercetarea se realizează cu preponderență în cadrul centrelor de cercetare ale Universității (cadre didactice/cercetători, cât și studenți). Ca urmare a cercetării realizate la nivel instituțional, pentru creșterea vizibilității Universității, dar și a cadrelor didactice și a studenților, în cadrul instituției noastre se organizează anual două conferințe internaționale de prestigiu, cu o largă participare națională și internațională (International Scientific Conference  "Accounting and Finance  - The Global Languages in Business" -  în luna aprilie și International Scientific Conference "Knowledge Economy" -  în luna noiembrie).

Diseminarea rezultatelor cercetării se poate realiza prin cele două reviste online, indexate internațional: Revista Strategii Manageriale și Revista Economie Contemporană.


Cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice este orientată pe mai multe direcţii:

  • Concentrarea studiilor, analizelor și a cercetărilor pe problematica dezvoltării economiei naționale, pe armonizarea legislaţiei în raport cu cea a Uniunii Europene, pe clarificarea problemelor legate de funcţionarea economiei în condiţiile actuale și identificarea soluțiilor corespunzătoare.
  • Participarea la contracte de cercetare ştiinifică şi obţinerea de granturi prin intermediul diverselor programe și proiecte, și a parteneriatelor de cercetare cu unităţile economice şi instituţiile publice.
  • Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale de prestigiu, prin participări la conferinţe ştiinţifice cu o mare vizibilitate organizate în ţară şi străinătate.
  • Elaborarea de tratate, cursuri şi lucrări aplicative în vederea realizării unui învăţământ de calitate.
  • Realizarea unor cercetări în vederea perfecţionării activităţii didactice, pentru modernizarea modalităţilor de transmitere a cunoştinţelor către studenţi.
  • Organizarea de conferinţe, simpozioane, sesiuni de cercetare ştiinţifică, workshop-uri cu specialişti români şi străini, în colaborare cu alte universităţi, instituţii de cercetare din domeniul economic şi social.
  • Atragerea şi implicarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în activitatea de cercetare.