• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Practica de specialitate

Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de practică de specialitate a studenţilor din Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu” din Piteşti.


Practica de specialitate este o disciplină obligatorie.

An universitar 2023 - 2024

În anul universitar 2023 - 2024 practica de specialitate este organizată astfel:

  • Pentru studenții de la programele de studii Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor aceasta se desfășoară în anul II de studii, semestrul II și are o durată de 84 de ore, conform planului de învăţământ.
  • Pentru programul de studii Administrație publică, există două stagii de practică a câte 84 de ore, în anul II, semestrul II și anul III, semestrul I.
  • Pentru programul de studii Drept, practica se desfășoară in anul I, semestrul II, anul II, semestrul II, anul III, semestrul II cu câte 56 de ore, iar anul IV, semestrul II cu câte 84 de ore, conform planurilor de învățământ, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
  • Pentru toate programele de studii, practica de specialitate se realizează în baza convenţiilor de practică încheiate cu agenți economici, instituții ale administraţiei publice locale, instanțe judecătoreşti, parchete, cabinete de avocatură, notariate, ONG-uri.

An universitar 2022 - 2023

În orele de practică, din cadrul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Vâlcea, sudenții de la Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Pitești, Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Rm. Vâlcea, programul de studii Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor au ocazia să aprofundeze cunoștințele dobândite in timpul orelor de curs. Care sunt destinațiile preferate de tineri în judetul Vâlcea? Cum îmbunătațim imaginea de destinație sau ce le oferim turiștilor care doresc sa petreacă vacanța în această zonă? sunt câteva teme pe care studenții le parcurg alături de specialiștii CNIPT Vâlcea. De asemenea, un tur pietonal al Râmnicului, devine o provocare pentru studenții noștri care au înțeles importanța fotografiei în promovarea unei destinații turistice. Atunci, când vine vorba de tipărituri, promovarea destinației turistice reprezintă o activitate care necesită abilități de webdesign și nu numai. Astfel, am realizat împreună pliante de promovare pentru destinațiile alese.

19 mai 2023

Studenții s-au întâlnit cu reprezentanții companiei Karcher care vor prezenta stagiile de practică și locurile de muncă disponibile pentru studenții facultaților din centrul Pitești al Universității Constantin Brâncoveanu.