• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Prezentare DRI

Departamentul de Relaţii Internaţionale al Universităţii Constantin Brâncoveanu din Piteşti


Şi-a început activitatea în anul 2005, odată cu depunerea la Comisia Europeană a primei aplicaţii pentru acreditarea în universitate a programului de mobilităţi europene pentru studenţi şi cadre didactice, ERASMUS+.

Obţinerea acestei acreditări, prin acordarea - Erasmus University Charter STANDARD, a deschis drumul încheierii de acorduri bilaterale cu instituţii de învăţământ superior din spaţiul Uniunii Europene pentru schimbul de bune practici, proiecte comune şi mobilităţi inter-universitare.

Prin Departamentul de Relaţii Internaţionale, Universitatea Constantin Brâncoveanu a primit, în anul 2007, o nouă acreditare de la Comisia Europeană pentru aceleaşi tipuri de activităţi.

În anul 2021, Universitatea Constantin Brâncoveanu a primit Carta Erasmus pentru perioada 2021-2027, care permite mobilităţi de studenţi pentru studii, stagii practice în companii europene, mobilităţi de predare şi de formare pentru cadrele didactice şi, totodată, mobilităţi de formare pentru personalul administrativ.


Principalele obiective ale Departamentului de Relaţii Internaţionale:

  • iniţierea şi elaborarea acordurilor de cooperare academică internaţională;
  • promovarea dimensiunii europene a învăţământului superior;
  • coordonarea mobilităţilor studenţeşti şi acordarea de sprijin studenţilor interesaţi de acestea;
    dezvoltarea programului Erasmus+ Placement / Stagiu Practic, menit să formeze studenţii din punct de vedere profesional;
  • facilitarea implicării studenţilor, cadrelor didactice și personalului administrativ în procesul de accesare a unei burse Erasmus+.