• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Mobilități Erasmus+ pentru cadre didactice și personal administrativ

Printre principalele obiective ale universității cu privire la derularea mobilităților cadrelor didactice se numără:

 • lărgirea cooperării internaționale în ceea ce priveşte învățământul superior, formarea continuă, formarea profesională a profesorilor noştri în instituțiile dinstrăinătate, cercetarea şi crearea colaborărilor interuniversitare în cadrul Programului Erasmus+, ținând cont de noile strategii ale Uniunii Europene la nivel de educație;
 • promovarea dimensiunii europene a învățământului superior;
 • elaborarea de noi arii curriculare şi module comune în colaborare cu partenerii instituționali străini;
 • promovarea materialelor şi a inovațiilor în domeniul educației şi publicitareaexemplelor de bună practică.


Mobilități de predare

Modalitatea de selecție a cadrelor didactice:

 • Selecția cadrelor didactice se realizează la nivel de universitate, pe baza unor criterii de eligibilitate şi selecție clare, publicitate şi transparente;

Criteriile de eligibilitate și selecție pentru mobilități Erasmus+ de predare sunt:

 • calitatea de personal didactic al UCB: angajat cu contract de muncă pentru activități de predare, pe perioadă determinată/nedeterminată;
 • prezentarea unui plan de predare provizoriu care să conțină obiectivele și activitățile propuse pentru perioada de mobilitate.


Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:

 • Solicitare de participare la selecție, avizată la nivel de facultate;
 • Scrisoare de intenție (motivare) a solicitării mobilității;
 • Curriculum Vitae, format european,redactat în limba engleză sau franceză;
 • Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement.


Mobilități de formare

Mobilitatea Erasmus+ de formare a oricărui membru al personalului universitar reprezintă o perioadă de formare relevantă pentru activitatea sa, efectuată la o universitate parteneră din străinătate și poate lua forma unor evenimente de formare sau de job shadowing. Stagiul pentru mobilități de formare profesională Erasmus poate avea loc în cadrul universităților partenere Erasmus+ cu care UCB are acorduri de cooperare.


Țara gazdă

Grant Erasmus+

EURO/zi

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Suedia

180

Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania

160

Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

140

 

Universități partenere Erasmus+ pentru cadre didactice și personal administrativ

Belgia

UC Leuven Limburg - www.ucll.be
cadre didactice pentru o perioadă de 5zile
Domeniu: Business studies and management science.


Danemarca

International Business Academy, Kolding - www.iba.dk
1 cadru didactic pentru o perioadă de o săptămână
Domeniu: Business studies


Estonia

Estonian Entrepreneurship University of AppliedSciences, Tallinn - www.euas.eu
2 cadre didactice pentru o perioadă de 5 zile şi 5 ore minim de predare fiecare (nivel iniţial)
Domenii: (1) Business studies and management science şi (2) Others / Communication Studies (Intercultural Communication).


Franţa

Universite de Picardie Jules Verne, Amiens - www.u-picardie.fr
2 cadre didactice pentru o perioadă de o săptămână fiecare şi 1 cadru didactic pe o perioadă de 2 săptămâni şi 5 ore minim de predare
Domenii: Ştiinţe sociale, Comunicare, Gestiunea întreprinderilor.


Lituania

International School of Law and Business, Vilnius - www.islb.eu

2 cadre didactice pentru o perioadă de 5 zile şi 5 ore minim de predare fiecare (nivel iniţial)
Domenii: Business studies and management science; Others / Communication Studies (Intercultural Communication)

Vilnius College of Higher Education - www.viko.lt

3 cadre didactice pentru o perioadă de o săptămână şi 5 ore minim de predare
Domenii: Business studies and management science, Culture Management, Economics

Mykolas Romeris University, Vilnius - www.mruni.eu

1 cadru didactic pentru o perioadă de o săptămână
Domeniu: Business studies and management science


Polonia

SWSPiZ Academy of Management, Lodz - www.spoleczna.pl

1 cadru didactic pentru o perioadă de o săptămână
Domeniu: Business studies and management science.


Portugalia

Instituto Politecnico do Porto:
4 cadre didactice pentru o perioadă de 5 zile fiecare
Domenii: Business studies and management science, Turism, catering şi management hotelier, Communication and Information Studies

Institute for Management Sciences and Tourism, Porto
- www.iscet.pt
2 cadre didactice pentru o perioadă de o săptămână fiecare
Domeniu: Business studies and management science


Turcia

Karabuk University - www.karabuk.edu.tr

3 cadre didactice pentru o perioadă de 5 zile fiecare

Domenii:Economics; Business Administration; Finance, banking and insurance

 

Experiențe Erasmus+ de predare și formare ale cadrelor didactice

Dr. Mihaela Asandei - Institutul Politehnic din Porto, Portugalia

Dr. Andreea Gangone - Institutul Politehnic din Porto, Portugalia

Dr. Alexandrina Sîrbu - Universitatea din Karabuk, Turcia

Dr. Andreea Gangone - Universitatea din Torun, Polonia

Dr. Mihaela Asandei - Universitatea din Amiens, Franța

Dr. Iuliana Talmaciu și drd. Andreea Stroie - Universitatea din Leuven - Limburg, Belgia

Dr. Cristina Gănescu și dr. Andreea Gangone - Universitatea din Torun, Polonia

Dr. Camelia Rizea și dr. Iuliana Talmaciu - Universitatea din Godollo, Ungaria

Dr. Cristina Șerbănică - ISCAP Porto, Portugalia

Dr. Carmen Răduț - ISCAP Porto, Portugalia