• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Burse și taxe

Burse

Universitatea Constantin Brâncoveanu acordă următoarele categorii de burse:

 • locuri fără taxă (bursa este la nivelul taxei anuale de școlarizare);
 • burse de merit, pentru performanţă în activitatea didactică şi cea de cercetare ştiinţifică;
 • burse de ajutor social, pentru studenţii cu situaţie materială precară sau orfani;
 • burse speciale.


Sursele de finanţare a burselor acordate de Universitatea Constantin Brâncoveanu sunt veniturile proprii ale universităţii.


Taxe

Taxele de școlarizare practicate de Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti pentru anul universitar 2023-2024, atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă este de:

 • 4.800 lei, pentru programele de studii universitare de licenţă şi master din domeniul „Drept”
 • 4.400 lei, pentru celelalte programe de studii.


Taxa se achită corespunzător următorului grafic:

Rata

Data limită

Programele de studii de licenţă şi master din domeniul Drept

Celelalte programe de studii

Rata I

la înscriere

1.200 lei

1.100 lei

Rata a II-a

15.11.2023

1.200 lei

1.100 lei

Rata a III-a

15.02.2024

1.200 lei

1.100 lei

Rata a IV-a

15.04.2024

1.200 lei

1.100 lei


Alte taxe

Informații despre alte taxe,  DESCARCĂ


Reduceri de taxe

Universitatea acordă următoarele reduceri de taxe:

 • reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare pentru absolvenţii studiilor de licenţă ai Universităţii Constantin Brâncoveanu, care îşi continuă studiile la master în Universitate;
 • reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare în cazul achitării integrale a acesteia la începutul anului universitar;
 • reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare în cazul şcolarizării unui număr de doi sau mai mulţi membri ai aceleiaşi familii (aplicată pentru fiecare membru). Reducerea se acordă la achitarea ultimei rate din taxa anuală de studii, cu condiţia achitării celorlalte rate la termenele scadente, prevăzute în contractul de şcolarizare;
 • reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare pentru studenţii înscrişi la două specializări (reducerea se aplică pentru fiecare specializare). Reducerea se acordă la achitarea ultimei rate din taxa anuală de studii, cu condiţia achitării celorlalte rate la termenele scadente, prevăzute în contractul de şcolarizare.


Plăți

Plata taxei de școlarizare se face la casieriile universității sau în conturile următoarele:

 • pentru FMMAE, FFC, FSJAC Piteşti: RO77RZBR0000060002074710, deschis la Raiffeisen Bank Piteşti.
 • pentru FMMAE din Brăila: RO31RZBR0000060002089215, deschis la Raiffeisen Bank Brăila.
 • pentru FMMAE din Râmnicu Vâlcea: RO90RZBR0000060002615639, deschis la Raiffeisen Bank Râmnicu Vâlcea.