• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Misiune, etică, valori, cultură organizațională

MISIUNE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Universitatea Constantin Brâncoveanu îşi îndeplineşte misiunea prin formarea şi perfecţionarea de specialişti în domeniile ştiinţelor economice, juridice și administrative prin iniţierea de activităţi de cercetare ştiinţifică pe cont propriu şi în colaborare cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, prin cultivarea şi difuzarea valorilor culturii şi civilizaţiei universale, respectând drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi promovând spiritul gândirii libere, critice.


Misiunea asumată de Universitatea „Constantin Brâncoveanu” şi transpusă în Carta Universitară actualizată în anul 2021 are în vedere generarea şi transferul de cunoştinţe către societate prin:

  • formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic;
  • cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora;
  • contribuţie activă la dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere social, economic, cultural printr-o implicare puternică în viaţa comunitară, soluţionarea problemelor concrete ale acesteia.


Domeniul de competenţă al Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti îl constituie ştiinţele economice, sociale şi juridice. Analiza comparativă a programelor de studii ale universităţilor româneşti ne arată că Universitatea „Constantin Brâncoveanu” este una dintre puţinele instituţii de învăţământ superior românesc care abordează în exclusivitate acest domeniu de ştiinţă.


ETICĂ

Codul etic reglementează normele de conduită profesională şi cuprinde un ansamblu de standarde morale generale, responsabilităţi şi reguli ale practicii universitare care privesc activitatea desfăşurată de membrii comunităţii academice a Universităţii Constantin Brâncoveanu din Piteşti.


VALORI ESTENŢIALE

Învăţământ de calitate, onestitate, respect, corectitudine, responsabilitate şi loialitate.


CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ

Universitatea Constantin Brâncoveanu deţine o cultură organizaţională managerială puternică, identificată prin:

Nume: UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU din PITEŞTI

Emblemă: vulturul stilizat într-o concepţie modernă.

Ziua Universităţii: 21 Mai.

Evenimente şi ceremonii: Festivitatea de deschidere a anului universitar, Sesiunea Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti, Ziua Comunicării, Balul Bobocilor, Cursurile festive de încheiere a unui ciclu de învăţământ, Serbarea pomului de Crăciun, 8 Martie, Acțiuni caritabile: ”Împreună dăruim”, ”Strop de bucurie în prag de sărbătoare”, ”Oferă o carte”, ” Împreună pentru un oraș mai curat”.