• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Domenii, specializări și cifra de școlarizare

Nr. crt.

Facultatea

Specializarea/

Programul de studii universitare de licenţă

Acreditare (A)/

Autorizare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Cifra de şcolarizare

Documente pe care le primesc candidaţii la înscriere (cod formular) [1]

Documente pe care le primesc studenţii din anii 2, 3, 41

(cod formular)

Fişă de înscriere [2]

Contract de şcolarizare

Alte documente

Act adiţional

1

Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice

295

Studii de licenţă 160

Management - limba română

A

IF

60

FL1

CSU

-

CASU

Management

A

IFR

60

FL1

CSU

CSFIFR

CASU

Studii de master 175

Managementul afacerilor

A

IF

50

FM1

CSU

-

CASU

Managementul resurselor umane

A

IF

50

FM1

CSU

-

CASU

Management în administraţie şi servicii publice

A

IF

50

FM1

CSU

-

CASU

Management şi logistică

A

IF

25

FM1

CSU

-

CASU

2

Facultatea de Finanţe – Contabilitate

85

Studii de licenţă 60

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

60

FL1

CSU

-

CASU

Studii de master 25

Standarde, reglementări şi politici contabile

A

IF

25

FM1

CSU

-

CASU

3

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării

130

Studii de licenţă 80

Drept

A

IF

80

FL1

CSU

-

CASU

Studii de master 50

Drept privat

A

IF

50

FM1

CSU

-

CASU

4

Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice Brăila

190

Studii de licenţă 165

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

30

FL2

CSU

-

CASU

Management

A

IF

30

FL2

CSU

-

CASU

Administraţie publică

A

IF

30

FL2

CSU

-

CASU

Studii de master 100

Standarde, reglementări şi politici contabile

A

IF

25

FM2

CSU

-

CASU

Management şi strategii în resurse umane

A

IF

25

FM2

CSU

-

CASU

Managementul serviciilor publice

A

IF

50

FM2

CSU

-

CASU

Managementul organizaţiilor de sănătate şi sociale

A

IF

25

FM2

CSU

-

CASU

5

Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice Rm. Vîlcea 390

Studii de licenţă 300

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

60

FL3

CSU

-

CASU

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

60

FL3

CSU

-

CASU

Management

A

IF

60

FL3

CSU

-

CASU

Administraţie publică

A

IF

60

FL3

CSU

-

CASU

Drept

A

ID

80

FL4

CSU

-

-

Studii de master 150

Turism, gestiune hotelieră şi politici în industria ospitalităţii

A

IF

25

FM3

CSU

-

CASU

Managementul afacerilor

A

IF

25

FM3

CSU

-

CASU

Standarde, reglementări şi politici contabile

A

IF

25

FM3

CSU

-

CASU

Management şi strategii în resurse umane

A

IF

25

FM3

CSU

-

CASU

Management în administraţieşi servicii publice

A

IF

50

FM3

CSU

-

CASU

Managementul organizaţiilor de sănătate şi sociale

A

IF

25

FM2

CSU

-

CASU

[1]Codurile înscrise în aceste coloane se citesc astfel: F - fişă înscriere, CS – contract de şcolarizare, A – anual (adiţional), L - studii de licenţă, M - studii de master, 1 - Centrul Universitar Piteşti, 2 - Centrul Universitar Brăila, 3 - Centrul Universitar Rm. Vîlcea