• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Editura Independența Economică

A. Colecţii de carte universitară

Management, Marketing, Afaceri Economice: sunt incluse manualele, cursurile universitare şi culegerile de aplicaţii şi studii de caz din domeniile management, marketing, afaceri economice.

Economie Mondială, Teorie, Doctrine şi Politici Economice: sunt incluse manualele, cursurile universitare şi culegerile de aplicaţii şi studii de caz din domeniile teorie economică, istorie şi doctrine economice, politici economice, relaţii economice internaţionale.

Finanţe, Bănci, Contabilitate: sunt incluse manualele, cursurile universitare şi culegerile de aplicaţii si studii de caz din domeniile finanţe, bănci, contabilitate.

Servicii - Economia Imaterialului: sunt incluse manualele, cursurile universitare şi culegerile de aplicaţii şi studii de caz din domeniul serviciilor: comerţ, turism, transporturi, servicii publice etc.

Analiză, Statistică, Matematică si Informatică Economică: sunt incluse manualele, cursurile universitare şi culegerile de aplicaţii şi studii de caz din domeniile analiză economică, matematici aplicate în economie şi informatică economică.

Ştiinţe Juridice şi Administrative: sunt incluse manualele, cursurile universitare şi culegerile de aplicaţii şi studii de caz din domeniile drept şi stiinţe administrative.

Comunicare, Jurnalism şi Relaţii Publice: sunt incluse manualele, cursurile universitare şi culegerile de aplicaţii şi studii de caz din domeniul ştiinţelor comunicării: relaţii publice, jurnalism, comunicare socială, publicitate.

Studii Europene şi Relaţii Internaţionale: sunt incluse manualele, cursurile universitare şi culegerile de aplicaţii şi studii de caz din domeniul studiilor şi istoriei europene şi din cel al relaţiilor internaţionale.

Ştiinţe Fundamentale & Cultură Generală: sunt incluse manualele, cursurile universitare şi culegerile de aplicaţii şi studii de caz din domeniile istorie, geografie, ecologie, limbi moderne, cultură şi patrimoniu naţional şi internaţional.


B. Colecţii de carte stiinţifică

Inovare si Competitivitate: sunt incluse o serie de teze de doctorat care reprezintă repere ale inovării economice şi competitivităţii în societatea umană contemporană; conţin elemente de originalitate şi reprezintă un progres remarcabil în cercetarea stiinţifică fundamentală şi aplicată.

Realităţi şi Perspective Economice: sunt incluse monografii şi studii de o certă valoare pentru stiinţele sociale şi în special pentru cele economice.