• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Erasmus+

Erasmus+ este Programul Uniunii Europene în domeniile educaţiei, formării, tineretului şi sportului, pentru perioada 2021-2027.

Programul Erasmus+ urmărește să sprijine dezvoltarea educațională, profesională și personală a studenților și absolvenților participanți și urmărește să promoveze, în toate acțiunile sale, egalitatea de șanse și de acces, incluziunea, diversitatea și echitatea.

Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Sprijină prioritățile și activitățile definite în contextul Spațiului european al educației, în Planul de acțiune pentru educația digitală și în Agenda pentru competențe în Europa.


În același timp, programul:

  • sprijină Pilonul european al drepturilor sociale
  • pune în aplicare Strategia UE pentru tineret 2019-2027
  • dezvoltă dimensiunea europeană în domeniul sportului.


Pentru a-şi atinge obiectivele cât mai eficient, Erasmus+ are o structura mai flexibilă, propune condiții de participare și de finanțare mai simple față de programele precedente şi pune accent pe impact şipe o abordare strategică şi integratoare.

Mai multe informații sunt disponibile la https://www.erasmusplus.ro/


Programul de mobilităţi ERASMUS+ prevede realizarea de către studenţi a unei perioade de studiu și/sau practicăîntr-o instituție parteneră a UCB.

După susţinerea examenelor la universitatea parteneră, studenţilor li se eliberează un atestat de prezenţă şi o foaie matricolă cu notele şi numărul de credite obţinute.

Universitatea „Constantin Brâncoveanu" a dezvoltat o procedură eficientă de recunoaştere academică totală şi de echivalare a perioadelor de studiu petrecute în străinătate.Oportunităţi de studiu/practică pentru studenți şi predare/formare pentru personalul UCB:

  • burse pentru studii;
  • burse pentru stagii practice;
  • stagii de predare pentru cadre didactice;
  • stagii de formare pentru personalul administrativ.


Carta Universitară Erasmus+ 2021-2027

Vezi pdf "Carta Universitară Erasmus+ 2021-2027"


Carta Studentului Erasmus+

Vezi pdf "Carta Studentului Erasmus+"

Contact Erasmus+

Date de identificare Universitatea Constantin Brâncoveanu:

  • RO Pitesti02
  • PIC: 948927624
  • OID: E10060878


E-mail: erasmus@univcb.ro

Tel: 0248/221098

Coordonator Instituțional - Dr. Iuliana Talmaciu