• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Resurse umane

STRUCTURA CORPULUI PROFESORAL

STABILITATE

La 1 octombrie 2022, în Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti îşi desfăşoară activitatea 69 de cadre didactice, din care 54% sunt profesori şi conferenţiari. Din aceştia, la 1 octombrie 2022, în Universitate funcționau 55 cadre didactice cu norma de bază (inclusiv cadre cu post rezervat), adică 80% din totalul personalului didactic.


STANDARD ŞTIINŢIFIC RIDICAT

Ddintre cadrele didactice, 32 (58%) sunt profesori şi conferenţiari.


PROFESIONALISM

Aproximativ două treimi din totalul doctorilor şi doctoranzilor care funcţionează în universitate au ca domeniu de competenţă ştiinţele economice. 55 de cadre didactice universitare au finalizat doctoratul beneficiind de susţinerea instituţiei.  Disciplinele din planul de învăţământ sunt acoperite cu personal didactic având specialitatea postului ocupat sau doctoratul în profilul postului, iar titularii de disciplină au titlul de doctor.


PERSPECTIVĂ PE TERMEN LUNG

Vârsta medie a personalului didactic este cuprinsă între 40 şi 50 de ani, constituind o premisă puternică în crearea unei perspective certe în ceea ce priveşte încadrarea şi stabilizarea cadrelor didactice cu norma de bază şi acoperirea în perspectivă a activităţilor cu cadre didactice competente.


Profesori de renume la UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

De-a lungul timpului, studenţii Universităţii Constantin Brâncoveanu au avut privilegiul de a avea la catedră profesori de renume din ţară şi străinătate, precum şi specialişti din practică, o parte dintre aceştia fiind amintiţi în continuare: 

- Din România: 

Prof. univ. dr. Virgil Balaure, 

Prof. univ. dr. Ştefan Boboc, 

Conf. univ. dr. Gheorghe Bonciu, 

Prof. univ. dr. Florina Bran, 

Prof. univ. dr. Dumitru Ciucur, 

Prof. univ. dr. Mircea Ciumara,

Prof. univ. dr. Violeta Ciurel,

Prof. univ. dr. Ion Diaconescu,

Prof. univ. dr. Niţă Dobrotă, 

Prof. univ. dr. Sterian Dumitrescu, 

Prof. univ. dr. Marin Dumitru,

Prof. univ. dr. Constantin Florescu,

Prof. univ. dr. Alexandru Grad,

Prof. univ. dr. Mihai Korca,

Prof. univ. dr. Ion Lungu, 

Prof. univ. dr. Alexandru Isaic Maniu,

Prof. univ. dr. Coriolan Mareș, 

Prof. univ. dr. George Marin,

Prof. univ. dr. Dumitru Miron,

Conf. univ. dr. Octavian Moarcaș,

Prof. univ. dr. Tatiana Moșteanu,

Prof. univ. dr. Constantin Mitruț,

Prof. univ. dr. Nicolae Nistorescu,

Prof. univ. dr. Gheorghe Pistol, 

Prof. univ. dr. Alexandru Puiu,

Prof. univ. dr. Vasile Răileanu,

Prof. univ. dr. Ruxandra Răşcanu,

Conf. univ. dr. Aura Matei Săvulescu,

Prof. univ. dr. Sultana Suta Slejan, 

Prof. univ. dr. Traian Surcel,

Conf. univ. dr. Dona Tudor,

Adrian Ursu, jurnalist,

Prof. univ. dr. Vergil Voineagu,

şi alţii.

- Din străinătate: 

Prof. Alexandra Maria da Silva Braga, 

Prof Marisa Jose Roriz Leiras Ferreira,

Prof. Raymundas Kalesnykas,

Prof. Dora Martins,

Prof. Anabela Mesquita, 

Prof. Danute Rasimaviciene.


 PRESTIGIUL ŞTIINŢIFIC

Numeroase cadre didactice, conferenţiari şi profesori, sunt membre în organizaţii profesionale şi academice la nivel naţional şi internaţional şi sunt implicate activ în alte structuri organizaţionale, cum ar fi: CNCSIS, ANCS, ARACIS etc.


ORIENTARE SPRE PRACTICA ECONOMICĂ

Universitatea beneficiază de aportul unor cadre didactice asociate, specialişti din cercetare, administraţie, instituţii economice de prestigiu care întregesc efortul instructiv-educativ în vederea formării de specialişti competenţi şi, în acelaşi timp, constituie interfaţa dintre universitate şi practica social - economică, constituind un izvor de cunoştinţe despre realităţile din economie.