• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Prezentare

Prezentare

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării din Piteşti a început să funcţioneze în anul 2000, ca urmare a autorizării de către Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a specializării duble: „Jurnalism şi Relaţii publice".

În anul 2002, în urma îngustării nomenclatorului de specializări, pe de o parte şi existenţei specializării duble pe de altă parte, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a luat decizia aprobării a două specializări distincte: „Comunicare şi relaţii publice" şi „Jurnalism".

Din anul 2003, a fost autorizat să funcţioneze programul de studii universitare de licenţă "Administraţie publică", căruia i se adaugă în 2005 programele „Drept" şi „Relaţii internaţionale şi studii europene".


Conducere

PRODECAN – Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică

 

Activitate

Plan operațional (link)

Plan de cercetare (link)

Plan de activități (link)

Îndrumători de an (link)


Contact

SECRETAR ȘEF - Mihaela Costescu.

Adresă: Pitești, Calea Bascovului nr. 2A, jud. Argeș.

Telefon: 0248/212627, Secretariat.

E-mail: fsjac@yahoo.com.