• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Programe de studii

Programe de studii

Programe de studii Facultatea de Management și Marketing în Afacerile Economice Pitești


În cadrul facultății funcționează următoarele programe de studii:

Studii de licenţă

Management

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă.

Pregăteşte specialişti în domeniile:

 • Conducerii întreprinderilor;
 • Antreprenoriatului;
 • Iniţieriişi dezvoltării afacerilor;
 • Industriei şi serviciilor;
 • Responsabilităţii sociale;
 • Economiei sociale.


Ocupatii (COR)

Pe baza pregătirii dobândite, absolvenţii acestei specializări pot deveni: consilieri / experţi / inspectori / referenţi / economişti în management, directori generali, directori executivi şiasimilaţi ai unor societăţi comerciale / regii autonome, conducători în domeniul administrativ, specialişti în organizarea şi conducerea producţiei, a negocierilor de afaceri, elaborarea rapoartelor şi planurilor de afaceri etc.


Management IFR

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă redusă.

Pregăteşte specialişti în domeniile:

 • Conducerii întreprinderilor;
 • Antreprenoriatului;
 • Iniţieriişi dezvoltării afacerilor;
 • Industriei şi serviciilor;
 • Responsabilităţii sociale;
 • Economiei sociale.
 • Ocupatii (COR).

Absolvenţii acestei specializări pot deveni: consilieri/ experţi/ inspectori/ referenţi/ economişti în management, directori generali, directori executivi şi asimilaţi ai unor societăţi comerciale/ regii autonome, conducători în domeniul administrativ, specialişti în organizarea şi conducerea producţiei, a negocierilor de afaceri, elaborarea rapoartelor şi planurilor de afaceri etc.


Studii de master

Managementul afacerilor

Dezvoltă competenţe în domeniile:

 • Studiilor şi analizelor comparative în management.
 • Strategiilor în managementul performanţei.
 • Tehnicilor contemporane de afaceri economice.
 • Managementului prin costuri.
 • Proiectării şi simulării afacerilor economice.


Managementul resurselor umane

Dezvoltă competenţe în domeniile:

 • Gestiunii resurselor umane.
 • Strategiilor şi politicilor în domeniul resurselor umane.
 • Managementului carierei profesionale.
 • Asigurărilor sociale şi securității muncii.
 • Sistemelor de salarizare şi stimulare a angajaţilor.
 • Analizei şi evaluării potenţialului uman.
 • Psihologiei în domeniul resurselor umane.
 • Dreptului muncii.


Management administraţie și servicii publice

Dezvoltă competenţe în domeniile:

 • Managementului public.
 • Deontologiei funcţionarului public.
 • Managementului proiectelor cu finanţare externă.
 • Gestiunii şi finanţării instituţiilor publice.
 • Politicilor publice contemporane.
 • Dreptului şi contenciosului administrativ.
 • Urbanismului şi amenajării teritoriului.


Management şi logistică

Dezvoltă competenţe în domeniile:

 • Organizării şi coordonării activităţii de logistică din cadrul organizaţiilor.
 • Organizării şi controlului fluxurilor fizice şi al fluxurilor de informaţii, în contextul unei abordări strategice a logisticii
 • Organizării şi perfecţionării activităţii specifice operatorilor de logistică, transportatorilor, operatorilor feroviari, agenţilor de transport aerian şi maritim sau companiilor cu activităţi integrate.
 • Stabilirii de strategii, programe şi proiecte complexe în activitatea de logistică.
 • Identificării de soluţii la problemele complexe din domeniul logisticii, în condiţii de incertitudine şi criză.