• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Programe de studii

Programe de studii

Programe de studii Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea


Studii de licenţă

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă.

Pregăteşte specialişti în:

 • Domeniul firmelor specializate în servicii turistice și comerciale.


Ocupatii (COR)

Absolvenţii acestei specializări pot deveni: economiști în cadrul firmelor de profil; agent comercial; agent de turism; agent ticketing; agent rezervări; agent asigurări; inspector comercial; inspector pentru asigurarea calității în comerț; turism și servicii; administratori în cantine, restaurante, pensiuni; responsabil raion de magazin; responsabil front office; asistenți manager în cadrul firmelor de turism.


Contabilitate şi informatică de gestiune

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă.

Pregăteşte specialişti în domeniile:

 • Contabilităţii pentru societăţile comerciale;
 • Contabilităţii instituţiilor publice;
 • Contabilităţii bancare;
 • Contabilităţii şi fiscalităţii;
 • Auditului intern;
 • Infor­maticii de gestiune;
 • Analizei şi evaluării firmei.


Ocupatii (COR)

Absolvenţii acestei specializări pot deveni: experţi contabili, cenzori, consilieri, inspectori econo­mici, specialişti în audit şi management contabil, în sisteme informatice de gestiune, referenţi de specialitate financiar-contabilitate etc.


Management

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă.

Pregăteşte specialişti în domeniile:

 • Conducerii întreprinderilor;
 • Antreprenoriatului;
 • Iniţierii şi dezvoltării afacerilor;
 • Industriei şi serviciilor;
 • Responsabilităţii sociale;
 • Economiei sociale.


Ocupatii (COR)

Pe baza pregătirii dobândite, absolvenţii acestei specializări pot deveni: consilieri / experţi / inspectori / referenţi / economişti în management, directori generali, directori executivi şi asimilaţi ai unor societăţi comerciale / regii autonome, conducători în domeniul administrativ, specialişti în organizarea şi conducerea producţiei, a negocierilor de afaceri, elaborarea rapoartelor şi planurilor de afaceri etc.


Administraţie publică

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă.

Pregăteşte specialişti în domeniile:

 • Administraţiei publice locale și centrale (ministere, Guvern, Parlament);
 • Administraţiei publice locale (primării, prefecturi, consilii judeţene);
 • Politicilor publice;
 • Achiziţiilor publice;
 • Urbanismului şi dezvoltării teritoriului;
 • Transporturilor publice.


Ocupatii (COR)

Absolvenţii acestei specializări pot deveni: funcţionari publici în structurile administraţiei publice centrale şi locale, consilieri, experţi, inspectori, referenţi, consultanţi de specialitate în administraţia publică, agenţi de dezvoltare, şefi de servicii şi birouri în instituţii publice, consilieri în structurile subordonate instituțiilor centrale ale statului.


Studii de master

Managementul afacerilor

Managementul afacerilor (Business Management)

Dezvoltă competenţe în domeniile:

 • Studiilor şi analizelor comparative în management.
 • Strategiilor în managementul performanţei.
 • Tehnicilor contemporane de afaceri economice.
 • Managementului prin costuri.
 • Proiectării şi simulării afacerilor economice.


Management în administrație și servicii publice

Dezvoltă competenţe în domeniile:

 • Managementului public.
 • Deontologiei funcţionarului public.
 • Managementului proiectelor cu finanţare externă.
 • Gestiunii şi finanţării instituţiilor publice.
 • Politicilor publice contemporane.
 • Dreptului şi contenciosului administrativ.
 • Urbanismului şi amenajării teritoriului.


Management și strategii în resurse umane

Dezvoltă competenţe în domeniile:

 • Gestiunii resurselor umane.
 • Strategiilor şi politicilor în domeniul resurselor umane.
 • Managementului carierei profesionale.
 • Asigurărilor sociale şi securității muncii.
 • Sistemelor de salarizare şi stimulare a angajaţilor.
 • Analizei şi evaluării potenţialului uman.
 • Psihologiei în domeniul resurselor umane.
 • Dreptului muncii.


Managementul organizatiilor de sanatate si sociale

Această specializare îşi propune formarea unor profesionişti în domeniul serviciilor sociale şi de sănătate, capabili să asigure eficient managementul acestor servicii, în următoarele domenii:

 • Servicii publice de asistenţă socială;
 • Servicii de asistenţă socială oferite de ONG-uri, fundaţii, alte organizaţii private;
 • Sistemul public de asistenţă medicală;
 • Sistemul privat de asistenţă medicală.
 • Alte instituţii socio-medicale.


Standarde, reglementări şi politici contabile

Dezvoltă competenţe în domeniile:

 • Standardelor internaţionale de contabilitate.
 • Politicilor şi strategiilor contabile.
 • Standardelor de contabilitate pentru sectorul public şi instituţiile de  credit.
 • Controlului şi guvernanţei corporative.
 • Auditului financiar.
 • Teoriei contabile.


Turism, gestiune hotelieră şi politici în industria ospitalităţii

Dezvoltă competenţe în domeniile:

 • Tehnicilor moderne de operare în turism şi a serviciilor din industria  ospitalităţii.
 • Producţiei şi comercializării voiajelor turistice.
 • Evaluării comportamentului şi psihologiei consumatorului de turism.
 • Economiei loisirului, animaţiei în turism şi organizării turismului de evenimente.
 • Agroturismului, ecoturismului şi turismului ecumenic.
 • Gestiunii hoteliere şi utilizării instrumentelor de decizie.
 • Gestiunii serviciilor de restauraţie şi tehnologii culinare.
 • Politicilor în turismul internaţional şi operarea lanţurilor de hoteluri şi restaurante.