• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Prezentare

Prezentare

1995: Facultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice din Brăila este autorizată să funcționeze conform HG nr. 568/28.07.1995, publicată în MO nr.185/ 16.08. 1995.

2002: Facultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice din Brăila este acreditată conform HG 410/25.04.2002, publicată în MO nr. 313/13.05.2002.


Înființată în 1991, Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Brăila este o instituție reprezentativă a învățământului universitar din Regiunea de Sud-Est.

În cei peste 30 de ani de existență, facultatea s-a dezvoltat și a adaptat permanent oferta educațională, ca urmare a tendințelor pe piața muncii din această zonă a României.

Anual, în cadrul facultății sunt organizate evenimente stiințifice și profesionale, workshop-uri tematice cu mediul de afaceri, instituții publice, unități din învățământul preuniversitar, comunitatea ALUMNI. Periodic, facultatea organizează vizite ale studenților la societăți comerciale sau instituții publice reprezentative pentru programul de studii la care sunt înscriși.

Practica de specialitate desfășurată pe parcursul unui semestru sau două semestre le oferă studenților șansa de a aplica cunoștințele teoretice dobândite la cursuri și seminarii  în practică, în situații economice reale, concrete.

Studenţii Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice au participat, începând din anul universitar 2006-2007 până în prezent, la mobilităţi internaţionale Erasmus/Erasmus+ constând în accesarea de burse de studii și stagii de practică, la nivel licență și masterat, în universităţi partenere din diferite țări ale Uniunii Europene (Belgia, Danemarca, Estonia, Franța, Lituania, Polonia. Portugalia, Turcia).


Conducere

DECAN - Conf. univ. dr. Camelia Vechiu

Studii: Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management.

Titluri ştiinţifice: doctor în economie.

Cercetare ştiinţifică, realizări în publicistică: cadru didactic cu preocupări pentru cercetarea ştiinţifică concretizată în studii de specialitate, articole şi comunicări ştiinţifice, dar şi cu aptitudini didactice deosebite. Este autor, coautor sau coordonator al unor lucrări în domeniile management bancar şi economie naţională, în care îmbină aspecte ştiinţifice şi teoretice cu abordări practice şi metodologice. A participat la manifestări ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional, precum şi la diverse seminarii şi instruiri pe problematica accesării şi valorificării de resurse financiare naţionale şi europene. Este membru al Society of Business Excellence, este prezentă în „Enciclopedia Personalităţilor din România – Who is who” (ediţia 2008), în Dicţionarul Personalităţilor Brăilene (ediţia 2012). Este expert ARACIS.

Experienţă managerială: secretar ştiinţific, prodecan al Facultăţii Management Marketing în Afaceri Economice, şef catedră, îndrumător de an, preşedinte, vicepreşedinte sau membru al comisiilor de licenţă, disertaţie şi admitere.


PRODECAN - Lect. univ. dr. Gianina Negrău


Activitate

Plan operațional (vezi)

Plan de cercetare (vezi)

Plan de activități (vezi)

Îndrumători de an (vezi)


Contact

Secretar șef facultate - Rusu Liliana.

Adresă: Brăila, str. Rubinelor, nr. 18.

Telefon: 0239.613.308.

Fax: 0239.613.308.

E-mail: ucb_braila@yahoo.com.