• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Prezentare

Prezentare

1995: Facultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea este autorizată să funcționeze conform HG nr. 568/28.07.1995 publicată în MO nr.185/ 16.08.1995.

2002: Facultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice din Rm. Vâlcea este acreditată conform Hotărârea Guvernului 410/25.04.2002, publicată în M.O. nr. 313/13.05.2002.


Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu-Vâlcea pregătește specialiști în științe economice, economiști cu competențe în management, contabilitate, administrarea afacerilor, dar și specialiști în administrație publică. De asemenea, formăm specialiști în economia comerțului, turismului și serviciilor pregătiți teoretic și practic pentru a dezvolta cu succes potențialul turistic al zonei.

Accesarea unui program de studii oferit de facultate vă asigură oportunitatea de a cunoaște, de a trăi în județul cu cele mai multe stațiuni balneoclimaterice, dar și cele mai multe lăcașuri de cult din România. La acestea se adaugă potențialul din arealul montan, ce include trasee turistice de drumeție și pentru alpinism, dar și cel mai spectaculos domeniu schiabil din România de la Transalpina Ski Resort.


Comunitățile rurale pot promova agroturism sub diferite forme (montan, pastoral, vinicol, cultural etc.), perpetuând astfel meșteșugurile, obiceiurile și tradițiile, iar monumentele istorice și lăcașurile de cult îmbogățesc valența culturală a acestui județ, unele dintre ele fiind patrimoniu UNESCO, precum ceramica de la Horezu și Mănăstirea Hurezi.

Nivelul de vizibilitate al turismului vâlcean, la nivel regional este destul de mare, Vâlcea deținând supremația la toți indicatorii specifici activității turistice. La nivel național, județul Vâlcea se află în top 10 pe piața turismului românesc, situându-se cel mai bine în privința indicatorilor înnoptări.

De altfel, din dorința de a promova cât mai bine turismul vâlcean, dar și tradițiile, cultura și obiceiurile, unicitatea locurilor, Vâlcea a fost primul județ care a cerut la OSIM, titulara de “cel mai frumos județ din România”.

Programele de studii dezvoltate, evenimentele extracurriculare contribuie la creșterea vizibilității județului atât la nivel național cât și internațional.


Conducere

DECAN - Conf. univ. dr. Laura Pănoiu.

Studii: Academia de Studii Economice București, Facultatea Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.

Titluri ştiinţifice: doctor în economie.

Cercetare ştiinţifică: cadru didactic preocupat de activitatea de cercetare științifică, participant la conferințe internaționale și naționale, autor și coautor a unor lucrări în domeniul afacerilor economice, a resurselor umane, membru în echipele de implementare a unor proiecte cu finanțare externă sau internă.

Experiență managerială: secretar științific Senat, prodecan al Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea.


PRODECAN - Conf. univ. dr. Carmen Răduț


Activitate

Plan operațional (vezi)

Plan de activități (vezi)

Plan cercetare (vezi)

Îndrumători de an (aici)


Contact

Secretar șef: - Mirescu Petrișor Cristian.

Adresă: - Bdul Nicolae Bălescu 39, Rm. Vâlcea, Vâlcea.

Telefon: 0250.739.122; 0250.730.064.

Fax: 0250.730.064.